1956 – történelem röplapokon
Walczer Patrik | 2020.11.16. | Aktuális

1956 – történelem röplapokon

A forradalom idején keletkezett röplapokból és szöveges plakátokból álló válogatást tett közzé az Országos Széchényi Könyvtár, 1956 – történelem röplapokon címmel. 

A dokumentumok által a fiatalabb generációk is megérthetik: a magyarok akkoriban tényleg elhitték, hogy megváltozhat az életük.

1956 kiemelt esztendőnek számít a magyar történelemben, hiszen nemzetünk abban az évben próbálta meg levetni magáról a béklyót. Bár a  „nagy testvér" kíméletlenül megtorolta függetlenségi törekvésünket, az elbukott forradalom ügye nem múlt el nyomtalanul.

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) a maga módján kapcsolódott be az eseményekbe, hiszen megalakult az Ideiglenes Nemzeti Bizottmány, amelynek gyűlésén felvetették, hogy össze kellene gyűjteni az eseményekhez köthető röplapokat, nyomtatványokat és kiadványokat.

Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár-"A kommunisták számára keserves volt a lecke" - olvasható a korabeli szöveges plakáton
"A kommunisták számára keserves volt a lecke" - olvasható a korabeli szöveges plakátonFotó: Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Kopcsay Ágnes, az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárának csoportvezetője elárulta, a korabeli sajtóban megjelent egy felhívás, amelynek köszönhetően elkezdtek beérkezni az anyagok. Elmondása szerint az első világháború idején is volt hasonló, és ahogy akkor, úgy 1956-ban is fontosnak érezték az állampolgárok, hogy eleget tegyenek az ilyen jellegű felkérésnek.

– A forradalom alatt és után is érkeztek be röplapokat, plakátokat tartalmazó csomagok. Előfordult olyan is, hogy valaki névtelenül helyezett el dokumentumokat a küszöbön. Egyesek ajándékként, mások pénzért kínálták az anyagokat. Így alakult ki a mintegy 1500 darabos gyűjtemény – mondta a csoportvezető.

Akinek a megtorlás időszakában forradalmi röplap volt a birtokában, az a szabadságát kockáztatta. A fegyverek beszolgáltatását megtagadók mellett a nyomtatványokat őrzők is veszélybe kerülhettek. A névtelenség pedig érthető, mivel sokan féltek attól, hogy az ajándékok alapján megtalálhatják és elszámoltathatják őket.

Az 1956-os gyűjteményt éppen a forradalom kitörésének évfordulóján tették közzé az interneten. Megtudtuk azt is, hogy a digitalizálás már korábban megtörtént, az online adatbázis technikai feltételeit kellett most megteremteni. Az 1500 darabból álló gyűjtemény töredéke a szerzői jog hiánya miatt nem érhető el a világhálón.

Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár-Le a fasiszta rémhírterjesztőkkel!
Le a fasiszta rémhírterjesztőkkel!Fotó: Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

– Például Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című versét is megjelentették röplapon, de van olyan dokumentum is, amelyen rajz szerepel. A kollégáim dolgoznak a szerzői jogok megszerzésén. Az utóbbi években egyébként 50-60 anyaghoz jutottunk hozzá, ezeket egy későbbi időpontban szeretnénk megjelentetni – tette hozzá.

A legkorábbi megőrzött példány 1956. október 22-én jelent meg, tehát egy nappal a forradalom kitörése előtt gyártották. Az első napokban kézzel írt vagy gépelt röplapokat készítettek. Az első nyomtatott plakátok, falragaszok október 25-én és 26-án láttak napvilágot. A feltételezések szerint ennek oka az lehet, hogy csak onnantól kezdve működtek a nyomdák.

Ha megnézzük az egyedülálló gyűjteményt, észrevehetjük, hogy jórészt Budapestről származó anyagokkal találkozhatunk. Kopcsay Ágnes ezzel kapcsolatban kifejtette: a gyűjteményben túlsúlyban vannak a fővárosi dokumentumok, de vidéki városokból is kaptak anyagokat. Sőt az állomány harmadán nincsen helységmegjelölés, így csak sejthetik, hogy hol terjesztették őket. Itt jegyezném meg: az oldalt használóknak, ha valamire ráismernek vagy valamilyen adatot pontosítani tudnak, a honlapon lehetőségük van hozzászólásra, így az adatok – például a megjelenés helye vagy pontos ideje – kiegészíthetők, helyesbíthetők.

Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár-ÁVH elleni szembehelyezkedésre buzdító röplap
ÁVH elleni szembehelyezkedésre buzdító röplapFotó: Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

A csoportvezető leszögezte: a röplapok többsége nem hivatalos, ami arra enged következtetni, hogy sokan otthon álltak neki a gyártásnak. Volt, aki például a játéknyomdáját vetette be erre a célra. Ez is bizonyítja, hogy a forradalom mindenkinek egyaránt fontos volt.

– A dokumentumok is tükrözik, hogy tarthatatlan állapotok uralkodtak az országban – folytatta, majd hozzátette: a magyarok elhitték, hogy megváltozhat az életük.

Bár előfordulhat, hogy a jövőben tovább gyarapodik a gyűjtemény, Kopcsay Ágnes már nem számít arra, hogy ajándékba kapnak újabb példányokat. Szerinte sokan megőrizhették otthon a nyomtatványokat, de a magángyűjtők is előszeretettel vásárolják meg azokat aukciókon.

A most digitális formában közzétett kincseket a könyvtárban is meg lehet tekinteni. Van közöttük néhány különlegesebb is, mint például az, amelyik a szombathelyi egyetemisták követeléseit tartalmazza. Kopcsay Ágnes elmesélte, hogy egyszer egy idősebb úr látogatott el hozzájuk. A beszélgetés során kiderült, hogy ő is részt vett az irat elkészítésében, és rendkívül örült annak, hogy kaphatott egy példányt belőle.

Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár-Szombathelyi fiatalok követelései
Szombathelyi fiatalok követeléseiFotó: Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Kopcsay Ágnes úgy véli, hogy a fiatal felnőtteknek és persze mindenkinek rendkívül fontos lenne, hogy megismerjék a gyűjteményt. Ezáltal egyrészt megérthetik, hogy mit jelentett a forradalom az előző generációknak, másrészt pedig nem távoli eseményként, hanem olyan időszakként tekintenének 1956-ra, amely meghatározta az emberek mindennapjait.

Fotó: Fortepan/Album027
Névjegy
Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

Az 1802-ben alapított Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) hazánk nemzeti könyvtára, mely hagyományos, illetve digitális módon is őrzi és közvetíti a magyar kulturális örökség dokumentumait. Az intézmény egyik fő küldetése, hogy közvetlen hozzáférést biztosítson a saját, valamint a központi nyilvántartások koordinátoraként más intézmények gyűjteményeihez. Másrészt a nemzeti könyvtár a forrásértékű alapkutatásoknak és az ezekre épülő tudományos igényű értékelő munkáknak egyik gyűjtőpontja, továbbá az OSZK aktív kapcsolatot ápol a határon túli magyar könyvtárakkal is. Céljai között szerepel az állomány megóvása, a gyűjtemény teljesebbé tétele, tudományos intézményként pedig a gyűjtőkörbe tartozó kulturális javak kutatása, feldolgozása, rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele is. (Forrás: oszk.hu)


Kapcsolódó cikkek

Az oktatásban is hasznos lehet

A gyűjteményről

A mintegy 1500 dokumentum többségét nyomtatták, de van közöttük olyan is, amelyet stencillel, írógéppel, játéknyomda betűivel vagy kézírással készítettek. Az adatbázis összetett keresővel is rendelkezik, így például a röplapok, szöveges plakátok pontos megjelenési idejére, de településekre is szűrhetünk.