Kutatókat, fejlesztőket, feltalálókat díjaznak
Lehoczki Dávid | 2020.07.31. | Aktuális

Kutatókat, fejlesztőket, feltalálókat díjaznak

A NOVOFER Alapítvány idén is meghirdeti a Gábor Dénes-díj felterjesztését. Az alapítvány 1989 óta díjazza az innovációs folyamatban alkotó módon résztvevő, a határainkon belül vagy kívül élő, kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató magyar szakembereket.

Az alapítvány megkéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok a kutatással, fejlesztéssel, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények, kamarák, műszaki és természettudományi egyesületek, szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek, illetve szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék (terjesszék fel) Gábor Dénes-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő magyar (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik itthon, vagy határainkon túl, a természettudományos szakterületek valamelyikén:

  • kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
  • jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
  • megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
  • személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.

A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a Magyarország határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is.

Hesz Anikótól, az alapítvány titkárától megtudtuk, hogy évente átlagosan 7 díjat osztanak ki a felterjesztett szakemberek között. Viszont volt olyan év amikor csak 6 díjat adtak át, de volt olyan is amikor 9 díjat osztottak ki. Hozzátette: minden évben 30-50 jelölés szokott beérkezni, melyet a kuratórium tagjai rangsorolnak, ezt követően pedig kiválasztják a díjra legalkalmasabb jelölteket.

Az idei év azért is érdekes, mert 120 éve született Gábor Dénes, illetve 2021-ben lesz 50 éve, hogy odaítélték neki a Nobel-díjat. A kétszeres jubileum alkalmából megemlékezési emlékprogram-sorozatot indítottak, melynek részleteit honlapjukon és Facebook oldalukon követhetik. Mindemellett megjelentettek egy virtuális esszékötetet is LÁTOMÁSOK KORONAVÍRUS IDEJÉN - Elég érett-e a társadalmunk címmel, melyben Gábor Dénes-díjasok gondolatai olvashatók a jelenkori pandémiás helyzet tükrében.

A Gábor Dénes-díjjal kapcsolatos pályázati kiírás ide kattintva érhető el. A virtuális esszékötetet pedig itt tölthető le!

Gábor Dénes-díjról:

A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó, és az új ismereteket a gyakorlatba átültető szakemberek fokozott erkölcsi megbecsülése érdekében – az Alapító Okirattal összhangban – a Kuratórium úgy döntött, hogy 1989-ben díjat alapít a széles értelemben vett innovációs folyamatban eredményesen tevékenykedők elismerésére.

A díj Gábor Dénesről, a holográfia felfedezőjéről, a Római-klub alapítójáról, századunk egyik legnagyobb humanista gondolkodójáról, az 1971-ben Nobel-díjjal kitüntetett tudósról kapta nevét, aki mérnökként, a gyakorlattól soha el nem szakadva jutott a tudomány olyan régióiba, mely elismerendő és követendő példát állít valamennyi, műszaki területen dolgozó szakember számára.

A Gábor Dénes-díj megkülönböztető megjelölésre az alapítvány 2000. szeptember 20-án védjegyoltalmat nyert, melyet a Magyar Szabadalmi Hivatal 161805 szám alatt lajstromozott részükre.

A Gábor Dénes-díj alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizált innovatív magatartás elismerése. A Díj egy 125 mm átmérőjű bronzplakett (nemzetközi díj esetében ezüst), amely a kitüntetett nevét, a kitüntetés évszámát, a tudós hologram képét tartalmazza. A díjat díszoklevél és pénzdíj egészíti ki. Gábor Dénes-díjban az alapítás évében hárman, 1990 óta évente általában heten részesülhettek. A díj társadalmi ismertsége és elismertsége fokozatosan növekedett. A díj kiadásának anyagi feltételeit a kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartott NOVOFER Alapítvány és a céljait támogató egyének, vállalatok, intézmények biztosítják. A díjat a hazai-, valamint a határainkon kívül élő magyar kiválóságok kaphatják. A Kuratórium a felterjesztésekben szereplő életút alapján Életmű-díjat is jogosult kiadni.

Fotó: MTVA
Névjegy
Fotó: gabordenes.hu

A NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt. megalakulása óta foglalkozik az innovációs folyamat valamennyi láncszemét képviselő tevékenységek koordinálásával, a műszaki-szellemi élet kiválóságainak fokozott erkölcsi elismertetésével. Az alapítvány létrehozása is ezt a célt szolgálta, azonban az évek során tevékenységét jelentősen kiterjesztette. Az e célból alapított díj névadójának olyan szellemiségű tudóst kerestek, aki elismerendő és követendő példát állíthat valamennyi, a szakmáját kiemelkedő színvonalon végző értelmiségi szakember számára. Így találtak rá Gábor Dénesre, illetve szellemi hagyatékára.


Kapcsolódó cikkek