E-könyvek kortárs szépirodalmi művekből
Közlemény | 2020.05.27. | Aktuális

E-könyvek kortárs szépirodalmi művekből

A Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei Igazgatóságának E-Könyvtér című programjában szépirodalmi könyvkiadók vehetnek részt. A művek felajánlásait 2020. június 30-ig várják folyamatosan.

A pandémiás időszak nehéz helyzetbe hozta a magyar könyvkiadást. A könyvesboltok, könyváruházak bezárásával a kiadók értékesítési lehetőségei beszűkültek. A kiadók és a kereskedők is elveszítették közvetlen kapcsolatukat az olvasókkal, akik így csupán online vásárlások révén juthattak friss olvasnivalóhoz.

Jelen felhívás megteremti annak a lehetőségét, hogy a kiadók eddig még kéziratban lévő igényes kortárs szépirodalmi műveket tudjanak megjelentetni elektronikus könyv formájában.

A program célja: A kiadók e nehéz időkben történő segítése és az elektronikus könyvek további elterjedése. A Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei Igazgatósága (KMI) ennek érdekében létrehozza elektronikus könyvtárát E-Könyvtér címmel. Ehhez a kiadóktól eddig még kiadatlan, de komoly irodalmi értékkel bíró kortárs szépirodalmi művek felajánlását várja, amennyiben hajlandók az írásokat a KMI e-könyvtárának felkérésére kiadni. Egy kiadó legfeljebb 5 címfelajánlást tehet.

Az elbírálás és megvalósítás folyamata: Az igényeket a KMI által felkért szakmai bizottság a beérkezések sorrendjében értékeli és hozza meg döntéseit. Az elbírálás után a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft. vállalkozási szerződést köt a Kiadóval, és megrendeli tőle az adott mű(vek) elektronikus formában történő megjelentetését. Erre a célra – a kiadást követően – nettó 500.000 Ft díjat fizet a Kiadónak címenként, számla ellenében.

A felajánlások benyújtása: A felajánlásokat az ekonyvter@petofiugynokseg.hu elektronikus levélcímre várjuk. Ezt követően Adatlapot küldünk, amelyet kitöltve, aláírva ugyanerre az e-mail-címre kérünk visszajuttatni. A felajánlásban meg kell nevezni a kiadót, a szerzőt, a kiadandó mű címét, mellékelni kell a szinopszisát, valamint egy jellemző, három oldalnál nem hosszabb részletét.

A programban résztvevők köre: Kortárs magyar szépirodalmi művek kiadásával (is) foglalkozó kis és közepes, legfeljebb tíz főt foglalkoztató könyvkiadók, melyek évente legalább 10, legfeljebb 60 címet jelentetnek meg.

Egyéb rendelkezések: A felajánlások elbírálásának eredményéről a Kiadót írásban tájékoztatja a KMI. Pozitív elbírálás esetén, amennyiben a kiadás a Kiadónak felróható ok miatt meghiúsul, a díjra a Kiadó nem jogosult.

A KMI fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül a felajánlások elbírálását mellőzze és jelen felhívást visszavonja.

Elutasítás, illetve jelen felhívás visszavonása esetén a KMI nem köteles az indokát megadni, és a kiadók költségtérítésre nem tarthatnak igényt.

A Kiadó a pozitív elbírálás után köteles az elektronikus könyvet 60 napon belül megjelentetni a legnépszerűbb letölthető formátumokban. A kiadványon fel kell tüntetnie a Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei Igazgatóság E-Könyvtér feliratot és a KMI logóját.

A Kiadó a későbbiekben saját weboldalán, webshopjában, illetve online áruházakban értékesítheti a kiadott e-könyvet, továbbá nyomtatott formában is megjelentetheti. A KMI szerzői jogokra nem tart igényt. A könyvgyűjtemény címtára a KMI weboldalára is felkerül, ahol ajánlásképp részletek lesznek olvashatók a művekből.

Benyújtási határidő: a művek felajánlásait 2020. június 30-ig várják folyamatosan.