Járványlázadás Moszkvában
Rácz András | 2021.01.08. | Aktuális

Járványlázadás Moszkvában

Moszkvában éppen kétszázötven éve, 1771-ben robbant ki a pestisrebellió.

Nem csak nekünk okoz nehézséget, hogy betartsuk a járvánnyal érkezett korlátozásokat, nem csak mi szenvedjük el a hétköznapokat kipárnázó üzletek, vállalkozások kényszerű zárva tartását, nem csak mifelénk akadnak járványtagadók meg a vesztegzárszabályok ellen lázító ütődöttek. Telis-tele van a történelem járványzendülésekkel, karanténlázadásokkal. Moszkvában éppen kétszázötven éve, 1771-ben robbant ki egy pestisrebellió.

екатерина2.рф-Pestis és lázadás, 1771. szeptember
Pestis és lázadás, 1771. szeptemberFotó: екатерина2.рф

Háború az Al-Dunánál

A fekete halál keletről érkezett. Az oroszok hetedik háborújukat vívták a törökökkel. Ez alkalommal a Lengyelországban dúló polgárháború szolgáltatta az okot. Az orosz szövetségben álló kormánnyal szemben vesztésre álló lázadó lengyel nemesek a szultán beavatkozását kérték, aki – némi területi nyereség reményében – fegyvert is fogott. A mai Ukrajna területén, majd egyre inkább az Al-Duna környékén folyó harcok során az oroszok jobbára fölényben voltak. Végül az 1768-tól 1774-ig tartó háborúskodás is a cár, pontosabban a cárnő – hiszen ekkoriban Nagy Katalin ült a Téli Palotában – győzelmét hozta. S bár ez az első pillanatokban nem látszott, de átütő eredménnyel.

Katalin kijáratot nyitott a Fekete-tengerre, és bekebelezte a mai Ukrajna jelentős részét, ráadásul azt is elérte, hogy a Krími Tatár Kánság elszakadhatott a török birodalomtól. A krími függetlenség azonban csak kilenc évig tartott. Oroszország 1783-ban annektálta a félszigetet. A megszerzett terület új kormányzója mindent elkövetett, hogy virágzó európai vidékké alakítsa a doni sztyeppéket. Városokat alapított, telepeseket, iparosokat, kereskedőket hívott külföldről, belföldről, nemeseknek osztott kisebb-nagyobb birtokokat, hogy jobbágyaikat ide költöztessék, bűnözők kaptak amnesztiát, zsidók vallásszabadságot, ha ide települtek.

A kormányzó sikert sikerre halmozott, olyannyira, hogy 1787-ben Katalin cárnő nagyszabású utazást rendezett itt, bemutatva az épülő birodalmat vendégeinek, II. Szaniszló Ágost lengyel királynak és II. József német-római császárnak. A rossz nyelvek azt terjesztették, hogy a falvak papírmaséból voltak. Így ragadt össze a kormányzó, Grigorij Patyomkin neve és a nagyvonalú szemfényvesztés.

Halálváros

De nagyon előre szaladtam. Hol volt még a győzelem? Az oroszok a dunai fejedelemségek területén igyekeztek előre nyomulni, csatát csata után vívtak, s a harcok hevében nemigen törődtek láthatatlan ellenséggel, miazmás kórsággal, rossz nyavalyával. Pedig jól tették volna, ha ügyelnek, mert 1770 januárja óta Moldvában és Havasalföldön egyre hevesebben tombolt a pestis.

dmdonskoy.ru-Ideiglenes szárazföldi kórház
Ideiglenes szárazföldi kórházFotó: dmdonskoy.ru

Talán bíztak Oroszország jól kidolgozott karanténszabályzatában. Nagy Péter szigorúan előírta, hogyan kell megfékezni a határok előtt mindenféle járványt. Csakhogy most háború volt. A határokon átmasíroztak a hadseregek, átzötyögtek a hadtáptrének, átnyargaltak a futárok, átosontak a kémek – és velük átsurrant a pestis is.

Szinte hollywoodi forgatókönyvbe illik, ami ezek után Moszkvában történt. 1770 novemberében a moszkvai katonai kórházban meghalt egy tiszt, majd kezelőorvosa, majd több mint húsz ember, aki a kórház közelében élt. Ugyanakkor egy szövőüzemben is hullani kezdtek az emberek. Feltehetően valami Havasalföldön zsákmányolt gyapjú hozta a döghalált. Mire beköszöntött az új év, már ötvenhét halottja volt a manufaktúrának. Pjotr ​​Szaltikov moszkvai főkormányzó azonban semmit nem tett. Sokáig azt sem akarta belátni, hogy pestis szakadt a városra. Szeptemberre azonban már annyi halott volt, hogy koporsó sem akadt számukra. A holttestek az utcákon feküdtek, míg a hullaszállítók ki nem hordták azokat a városból.

A Moszkvában dolgozó német orvos, Johann Jacob Lerche a következőképpen jellemezte a helyzetet: „A nyomorúság leírhatatlan: a halottak és a betegek hevernek az utcákon; olyat is láttam, hogy valaki holtan bukott ki a házából. Nincs elég ember és kocsi, hogy a hatóság elhordja a halottakat, így a keléses testek akár három-négy napig a házakban maradnak. Végül rabokat hoztak ki a börtönökből, akik horgokkal hurcolták az utcára a tetemeket.” Ekkoriban már naponta ezer ember vesztette életét.

A helyzet akkor vált igazán tragikussá, amikor a városi tisztviselők, illetve a társadalmi elit – nemesek és kereskedők – elmenekültek a Moszkvából. Még a főkormányzó is engedélyt kért a cárnőtől, hogy távozhasson. Ivan Juszkov kormányzó pedig engedélyt sem kért. Az elsők között hagyta el a halálvárost. Hamarosan összeomlott a közigazgatás. A közeli falvakból érkező parasztok és kereskedők, akik hagyományosan élelemmel látták el a polgárokat, most be sem tették a lábukat a városba. Moszkvában éhínség alakult ki. És, ahogy ilyenkor szokott, a rablóbandák is megjelentek a sikátorokban.

rmvoz.ru-Zavargás Moszkvában
Zavargás MoszkvábanFotó: rmvoz.ru

Vesszenek az eretnekek!

A pánik, a rettegés és a kiszolgáltatottság nyomán abba kapaszkodtak az emberek, amibe tudtak. Folyamatosan zúgtak a harangok, mert megjelent a hiedelem, hogy a harangszó távol tartja a betegséget. Később az a babona kapott lábra, hogy Szűz Mária egyik ikonja gyógyítja a pestist. Mind többen és többen imádkoztak az ikon alatt, de néhány nap után akkora tömeg akart a szentkép közelébe jutni, hogy a vakbuzgó hívek leszedték azt eredeti helyéről, és kitették a templom kapujába, hogy mindenki láthassa, elé térdepelhessen, akár meg is csókolhassa...

Ambróziusz moszkvai érsek hamar felismerte, hogy az istenanya képe előtti tolongás inkább a pestis terjedéséhez járul hozzá, nem a megfékezéshez. Megtiltotta tehát az imádságokat az ikonnál, és szeptember 26-án parancsára a szentképet elzárták a hívek elől.

Több se kellett az aktuális összeesküvés-elméletnek! Szájról szájra röppent a rémhír: a pátriárka eretnek lett, az ördöggel cimborál, ki akarja irtani a moszkvaiakat. Eltette az összegyűlt felajánlásokat, elrejtette az ikont, hogy mindenkit felzabáljon a döghalál! A félrevert harangok szavára gyülekező tömeg egyre agresszívebb, egyre fenyegetőbb lett, míg végül valaki elkiáltotta magát: szerezzük vissza az ikont!

Az emberek betörtek a Kremlbe, feldúlták a templomokat, hátha megtalálják a csodatévő szentképet. S miközben a csőcselék gyújtogatott, tört, zúzott, pusztított, egy csapatnyi zendülő rábukkant Ambróziusz érsekre az egyik kolostorban. Kirángatták az öreget a rendházból, s ütötték, rúgták, döfködték, koponyáját bezúzták, elevenen felkoncolták.

Pár nap múlva már a nemesek és a kereskedők házait fosztogatták. Mások felforgatták a pestiskórházakat, és alaposan helyben hagyták az orvosokat. A vademberek a doktorokat okolták a betegség terjedését.

A tábornok a sarkára áll

Végül egy helyén maradt hivatalnok fojtotta el a lázadást: Pjotr ​​Jeropkin altábornagy, aki abban az időben a moszkvai sóhivatal élén állt, összeszedte a városban maradt katonaságot, önkéntesekből álló osztagokat gyűjtött, és szeptember 27-én elkezdte helyreállítani a rendet. Lovasai irgalmatlanul lekaszabolták a garázdálkodókat, talpasai pedig a rablóbandák által elfoglalt „autonóm zónákat” és „rendőrmentes övezeteket” számolták fel. Általában nem voltak kíméletesebbek, mint a garázdálkodók. Ezek botokkal, kövekkel, Jeropkin emberei pedig szuronyokkal és karabélyokkal hadakoztak. Sejthetjük, milyen eredménnyel.

Az igazi mészárlás azonban akkor történt, amikor az egyik tiszt megpróbálta józan szóval feloszlatni a tömeget. A nyomaték kedvéért egy ágyút is kerített, de el nem sütötte. A sokaság felbátorodott, látva, hogy a katonák nem támadnak, csak a tisztek kiabálnak, hogy mindenki menjen haza. Valaki felüvöltött: Mi a hitünket védjük!, s azzal nekirontottak a fegyvereseknek. Ezek hátráltak, még az ágyút is a söpredéknek hagyták, igaz, abban nem volt muníció, hiába forgatta, piszkálta a vérre vágyó horda. Végül valaki csak elsütött egy puskát, és a katonák tüzelni kezdtek. Hát lett vér elég!

Az összecsapások két napig tartottak. A rendbontók alkudozni is próbáltak. Azt követelték, hogy bocsássák szabadon a lefogott lázadókat, meg hogy Szaltikov, a moszkvai főkormányzó adjon amnesztiát minden forradalmárnak. Az altábornagy talán engedett volna, de a felkelők egyúttal el akarták érni a karanténlétesítmények és a korlátozások eltörlését, az összes orvos kiutasítását Moszkvából és a halottak egyházi rítus szerint való eltemetését.

Ekkorra jó ötvenezer pestishalott volt a városban. Jeropkin ilyen körülmények között hallani sem akart a megállapodásról. Lezárta a tárgyalásokat, feltűzette a szuronyokat, és utcára rendelte csapatait. A katonák és a hozzájuk csatlakozott önkéntesek több mint ezer lázadót öltek meg, és vagy háromszázat letartóztattak.

A cárnő Orlov grófot küldte Moszkvába, aki négy ezredet és rengeteg orvost vitt magával. Az erőteljes katonai jelenlét (Jeropkin mindössze 150 katonával rendelkezett) lehetővé tette a rend helyreállítását. A lefogottak többségét bíróság elé állították, s közülük százhetvenhármat kényszermunkára ítéltek, négyet pedig, akik részt vettek az érsek meggyilkolásában, felakasztottak.

wikipedia-Orlov gróf
Orlov grófFotó: wikipedia

A kegyenc rendet tesz

Orlov – mint rendkívüli hatáskörrel felruházott kormányzó – nemcsak a felkelést fojtotta el, de a járvány ellen is hatékony intézkedéseket tett. Megerősítette a karanténállomásokat, kórházakat állíttatott föl, megemelte az orvosok fizetését, megszervezte a halottszállítást, észszerű vesztegzárszabályokat alakított ki, megtisztította a várost a szeméttől és a törmeléktől, ugyanakkor gondoskodott a polgárság ellátásáról és biztonságáról.

Novemberre a pestis alábbhagyott és 15-én a cárnő hivatalosan bejelentette a járvány végét, igaz, még 1772 elején is voltak szórványos halálesetek. Mindenesetre Katalin visszahívta Orlovot, akit már a főváros előtt meglepetés fogadott. Gatcsina közelében diadalív várta a grófot, ezzel a felirattal: „Orlov megmentette Moszkvát a bajtól”.

Az uralkodó azonban nem feledkezett meg a rendteremtés igazi hőséről sem. Jeropkin altábornagyot húszezer rubellel és négyezer jobbággyal jutalmazta a császárnő. A katona jellemét tükrözi, hogy az embervásárt visszautasította. Alázattal köszönte, de nem fogadta el a parasztokat.  

A későbbiekben Katalin elrendelte, hogy építsenek templomokat a tömegsíroknál, hogy a gyászolók elbúcsúztathassák halottjaikat, s pár év múlva utasítást adott az első moszkvai vízvezeték megépítésére, amely tiszta vízzel látta el a várost.

Alekszandr Szudakov (1851–1914) moszkvai orvos szerint az 1770–1772-es pestisjárvány Moszkvában csaknem ötvenhétezer ember életét követelte. A lázadás és elfojtása során körülbelül ezernyolcszáz polgár és katona vesztette életét.

izbrannoe.com-Orvosruha pestis idején
Orvosruha pestis idejénFotó: izbrannoe.com

Fotó: moskvichmag.ru

Negyed évezred

A XVIII. század végén, úgy negyed évezreddel ezelőtt rendkívüli esztendők köszöntöttek Európára. Felfedezések, felismerések, találmányok, forradalmak rázták meg a világot: egy mindent átalakító, mindent átformáló kor kapujába érkeztünk. A történészek „hosszú XIX. századnak” nevezik a jelenünket közvetlenül megelőző bő százhúsz esztendőt. A francia forradalomtól az első világháborúig tartó időszak hozta létre a modern világot a maga gyáriparával, államéletével, társadalmi rendjével, tömegkultúrájával s mindazzal, ami számunkra olyan ismerős és otthonos, még akkor is – vagy talán éppen azért –, ha sokunkat családi emlékek, sárgult fotók, antik bútorok, nagymamától maradt csipketerítők, dédpapától maradt huszárkardok kötnek ehhez a hosszú századhoz. 

De az új korszak kezdetei már a francia forradalom előtt megjelentek. S ha kiválasztunk egy tetszőleges dátumot az ancien régime utolsó évtizedeiből, mondjuk az éppen negyed évezrede volt 1771-es esztendőt, meglepő eseményeket fogunk találni. Az első gyár, az első autóbeleset, az első írott alkotmány, az első magyarok által magyaroknak kiadott újság, igaz, Bécsben, igaz, német nyelven, az első filozófiai botrány mind ekkor történik. De ekkoriban ezernyi izgalmas kalandnak vág neki az emberiség. Sorozatunk ezek közül mutat meg néhányt.