A Székely Nemzeti Tanács autonómia tüntetése Marosvásárhelyen
Rácz András | 2020.04.25. | Aktuális

Székely Nemzeti Tanács: Kisebbségi régiókat!

Polgári kezdeményezést indított a Székely Nemzeti Tanács.

Polgári kezdeményezést indított a Székely Nemzeti Tanács, amelynek célja, hogy uniós eszközökkel segítsék elő az őshonos nemzeti közösségek – köztük a határon túli magyarok – kultúrájának megőrzését. Egymillió aláírásnak kell összegyűlnie, amelynek benyújtása nyomán elérhető, hogy az Európai Unió kiemelten támogassa a nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságokat hordozó közösségeket.

Trianon után 100 évvel, szimbolikusnak is értelmezhető kezdeményezésbe fogott a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), amellyel a nemzeti, kisebbségi régiók gazdasági felemelkedését szeretnék elősegíteni. Az EU szintű kezdeményezés a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért nevet viseli, legfőbb célkitűzése, hogy a nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságokkal rendelkező régiók is hozzáférhessenek a strukturális alapokhoz, valamint minden más EU-s alaphoz, forráshoz, programhoz. 

Pesty László az SZNT kezdeményezésének kampányfőnöke szerint a rendszerváltás elmúlt 30 éve, de az EU-csatlakozás sem hozott lényegi előrelépést, nem oldotta meg a kisebbségi kérdést. És nemcsak Romániában vagy Szlovákiában, de nyugatabbra is napirenden vannak a többségi-kisebbségi konfliktusok. 

Ennek jelentős részben gazdasági okai vannak, a nemzetiségi, kisebbségi területek jellemzően elmaradottabbak, a többségi vezetés nem szentel elegendő figyelmet e régiók fejlesztésére, az infrastrukturális beruházásokra. A kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező régiók is egyenlő eséllyel nyerhessék el az EU-s támogatásokat.

Az ügy fontosságát mutatja, hogy a magyar országgyűlés határozatban támogatta a SZNT európai polgári kezdeményezését a nemzeti régiók védelméről. Az LMP által kezdeményezett, de a kormánypártok, a Jobbik és az MSZP által is támogatott országgyűlési határozatot 158 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a parlament, tehát ebben a tekintetben egyértelmű egység van.

Annak érdekében, hogy minél szélesebb közönséget elérjenek, Írd alá néven új mozgósító felületeket hoztak létre Facebook-on, Youtube-on és az Instagram-on is.  

Szükség is van minden segítségre, hiszen az online aláírásgyűjtés 2020. május 7-ig tart és minimum 1 millió, EU-s állampolgári támogatásra van szükség. Az aláírás egy maximum 1 perces, pár kattintásos akció, úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy támogassa a kezdeményezést ezen az oldalon

Fotó: Beliczay László
Névjegy
Fotó: sepsiszentgyorgy.info
Székely Nemzeti Tanács

A Székely Nemzeti Tanács deklarált célja a székelyföldi autonómia elérése, amelyért csak demokratikus és jogi eszközökkel harcol. Ez az európai polgári kezdeményezés is az egyik lépés ezen az úton, amely segítségével szeretnének közelebb jutni a vágyott célhoz, a gazdasági függetlenedéshez.


Kapcsolódó cikkek

Szavazás

Ön támogatja a nemzeti kisebbségek autonómia törekvéseit?