Fénybe tűnt át az arca
Rácz András | 2020.08.11. | Irodalom

Fénybe tűnt át az arca

Elhunyt Bogdán László költő, író, szerkesztő, erdélyi irodalmunk fontos alakja, sok olvasó kedves szerzője.

Sokan most röviden vagy bőven megírják életrajzát, műveinek sorát, összekapirgálják díjainak listáját, ám mi úgy gondoltuk, másképpen emlékezünk a kiváló alkotóra. Néhány fontos, vagy jellegzetes mondatot idézünk tőle. Talán azoknak is felvillanthatunk így valamit Bogdán művészetéből, akik nem ismerték, nem követték munkásságát.

Könyveinek visszatérő alakja Hutera Béla, aki egy képzeletbeli székely faluról városra költözött borbély, s utolsó utazásáról szóló történetben úgy beszél az övéiről, ahogy alighanem szerzőnk is gondolt a maga népére. 

sepsiszentgyorgy.info/Toró Attila-
Fotó: sepsiszentgyorgy.info/Toró Attila

 „Nézd, én ismerem a fajtámat. Az enyéimet. A véreimet. A honjaimat. Évtizedekig beretváltam a férfiakat, és álmodtam hűtlen szépasszonyaik és leányaik fejére különféle Pazar hajkölteményeket, hogy legalább annyi örömük legyen ebben az elfuserált erdélyi életben. Istenfélő, jámbor népek, elhiheted. Lobbanékonyak, persze, nagyszájúak, fogadkoznak állandóan, azután ide-oda loccsannak, mert az állhatatosság, finoman szólva, nem jellemzi őket. Bár a nagyhangú okoskodásokból is sokat leadtak az elmúlt évtizedekben. Nehéz örökké vesztesnek lenni. És nem is kifizetődő. Az ünnepeiket megtartják, ha katolikusok, a böjtöket is. Romániában ezt nem nehéz betartani. Rendesen gyónnak is, és ha reformátusok a keresztségben, vagy unitáriusok, eljárnak a maguk jézusfehérre meszelt, puritán templomaiba, hogy énekükkel dicsőítsék az urat, s imáikkal közbenjárását kérjék ügyes-bajos dolgaikban.”

Egy másik elbeszélésben – Öt korsó sör a Golgotában – mindannyiunk nagy, nehéz kérdését teszi föl a székely figaró, és pontosan úgy felel rá, ahogyan valamennyiünk felelni vagyunk képesek. Mondhatnám, legfontosabb problémáját tükrözi ez a pár sor, de bolondság lenne, hiszen az őskérdés, mindenki számára ugyanaz.

„Mi a boldogság? – kérdezte nyugtalanul Hutera Béla, és hideglelősen felnevetett, majd széttárva kezét pörögni kezdett, olyan volt, mint egy kerengő dervis. – Mi a boldogság, mondjátok meg, mi a boldogság? – ordította, de senki nem felelt, és mire leengedte a kezét és a pörgést abbahagyva szétnézett, már senki sem volt a borbélyműhelyben, csak a szél nyekergette a nyitott ajtót.”

És, hogy egy verset is idézzünk Bogdántól, ide másolom a Találkozás az élet végén – Ginsberg-apokrif néhány sorát a P. a ketrecben kötetből. De hadd tegyem hozzá, én azt hiszem, hogy a szomorú sorok inkább az elmúlásról, a lezáruló lehetőségekről, az elmulasztott esélyekről beszélnek, s a mögöttük álló kemény önkritika inkább a teljességre törekvő szándékot, s nem a realitást tükrözi.

… „Olyan szerettem volna lenni

mint a rózsa – nyögött fel. – Önfeledten szerettem volna

gyönyörködtetni. Nem függni senkitől, és semmitől –

csak a fénytől! De nem sikerült. Szörnyű tehetetlenségem

gátolt meg. Kicsinyességem. Irigységem. Sznobizmusom.

Hiszen ki is voltam én? Egy sarlatán! Egy pojáca!

Egy hordószónok…” Elhallgatott, és az erősödő szél

megmozgatta kanárisárga sálján a mégiscsak

sárkányokra emlékeztető írásjeleket. Felrebbentek

Velence örökké kéregető galambjai is, ezek az élő rongyok.

Lehunyta szemét. „Finita comedia” – suttogta

és fénybe tűnt át az arca.”

 

Fotó: pixabay.com
Névjegy
Fotó: Székelyhon

A Magyar Írószövetség közlemény így foglalja össze Bogdán László pályáját: Bogdán László 1948-ban született Sepsiszentgyörgyön, 1971-től a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör újságírója, 1976-tól a lap művelődési rovatának szerkesztője, 1974-től 1976-ig a Művelődés című havi folyóirat szerkesztője, 1985 és 1995 között A hét című bukaresti hetilap szerkesztője, majd 1995-től a Háromszék főmunkatársa volt.

Matiné címmel 1972-ben jelent meg első verseskötete, de már ezt megelőzően publikált a Kapuállító című antológiában (1971). Ezt követően rendszeresen közölt verseket, novellákat, kritikai írásokat, műfordításokat és publicisztikát az Utunkban, Igaz Szóban, heti- és napilapokban.

Első regénye, a Helyszínkeresések forgatáshoz, 1978-ban jelent meg, 1984-ben román nyelven is kiadott a Kriterion Könyvkiadó. Termékeny, sokoldalú író volt; napjainkig több tucat verseskötete, regénye, elbeszélése jelent meg. 2003-ban Oldás és kötés című könyvében esszéit, tanulmányait gyűjtötte össze, de írt meseregényt, foglalkozott műfordítással is.

Bogdán László tagja volt mind a Romániai, mind a Magyar Írószövetségnek, továbbá az Erdélyi Magyar Írók Ligájának alapító tagja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 2008-ban Márai Sándor-, 2010-ben József Attila-díjjal tüntették ki. Kétszer is elnyerte a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Egyesületének díját (1981, 1988), valamint a Romániai Írószövetség nemzetiségi íróknak ítélt prózadíját (2000, 2009). A Kortárs folyóirat (1998), a Székelyföld (1998), a Magyar Írószövetség Arany János Alapítványa (2000), az Erdélyi Magyar Írók Ligája (2002, 2007), a Bárka folyóirat (2008) is díjakkal ismerte el értékközpontú, mértékadó munkásságát.