Lapcsalád született
Rácz András | 2021.01.03. | Irodalom

Lapcsalád született

A Petőfi Irodalmi Múzeum a szó szoros értelmében nem múzeum. Az irodalom mindig jelen idejű, bármikor is keletkeztek vagy keletkeznek az egyes alkotások. Az intézmény így inkább afféle irodalmi centrum: azt mutatja meg, ami nekünk, ma élő olvasóknak fontos irodalmunk, műveltségünk múltjából, jelenéből.

Kultúránk kincseinek e széles körű megmutatása ugyancsak értelmezhetetlen a hagyományos múzeumi keretek között. Ezért jött létre az a lapcsalád, amely feladatának tekinti, hogy a legkülönbözőbb megközelítések szerint a közönség elé tárja a kortárs szellemi, irodalmi javakat, tartalmas vitákat generáljon, értékeléseket mutasson be, alkotói célokat és életutakat rajzoljon föl.

Az irodalmi központhoz tartozó lapok közül az Előretolt Helyőrség majd három évig a regionális napilapok mellékleteként jelent meg, mostantól azonban online irodalmi lapként teszi közzé a kortárs irodalom legizgalmasabb alkotásait. A Helyőrség.ma-n nemcsak az anyaországi, hanem az erdélyi, a vajdasági és a felvidéki kiadások is olvashatók, így valóban a Kárpát-medence magyar irodalmi életét reprezentálja.

A kortárs világirodalom legizgalmasabb terméseiből válogat az 1749.hu világirodalmi portál, amelynek küldetésnyilatkozata így foglalja össze a lap céljait: a lap szándéka, hogy „friss, hiánypótló és inspiratív világirodalmi tartalmakkal lássa el a magyar olvasót az ógörög epigrammáktól az orosz rapig, az antikvitástól napjainkig, Londontól az Antarktiszig, keresztül-kasul a szépirodalmi és értelmezői térfélen”.

Nemrég csatlakozott a lapcsaládhoz a Kultúra.hu is. A 2004-ben alapított hírportál a Kárpát-medencei minőségi magyar kultúráról képet adó korszerű, szolgáltató honlap, amely most médiaközösségünk egyik legszélesebb témaválasztékát kínálja.

A Petőfi Irodalmi Ügynökség a közelmúltban átvette a Színház.org című felületet is, amely az előadóművészetek széles spektrumáról nyújt gazdag információkat, és végül természetesen csoportunkhoz tartozik az elevenebb témákat feldolgozó, friss, izgalmas tartalmakat kínáló Hajónapló is.

Az elmúlt évben összeállt lapcsalád feladata az, hogy a jól válogatott közösség tagjai olyan integrált portálrendszerré szerveződjenek, amely széles panorámát nyújt a kortárs szellemi-irodalmi élet minden területéről.

Most közölt válogatásunkban a lapcsalád legjobb, legizgalmasabb írásai közül kínálunk egy évnyitó csokorra valót.

 

Fotó: MTI/Mónus Márton / A Petőfi Irodalmi Múzeumnak otthont adó Károlyi Palota
Névjegy
Fotó: Beliczay László

Rácz András

Írás nélkül nem megy. Napilap, hetilap, havilap, blog, mindegy nekem, csak oda lehessen firkantani valami fontos vagy fontosnak gondolt szöveget.

Néha megesett, hogy, elhagyva az újságírói pályát, másfelé kerestem a boldogulást. Ám valahányszor kiléptem a lapkészítés sodrából, és belekezdtem valami egyébbe, minduntalan visszakeveredtem a sajtóhoz. 
Évtizedes napilapos pályakezdés után egy országos önkormányzati szövetséghez sodródtam, s hamarosan azon kaptam magam, hogy a polgármesterek lapját szerkesztem. Gyermekkönyvkiadóhoz hívtak, s nem kellett hozzá pár hónap sem, már képes, izgalmas gyermeklapot szerkesztettem.

Újabb kiadói munka következett – ezúttal családi vállalkozás –, s képregénysorozatokat vehettem gondjaimba. Gyermekkori kedvencem, a Mozaik folytatására szántam el magam. (Megjegyzem, valamikor a hetvenes években a képregény hősei maguk is újságírók voltak.)

Végül a Könyvtárellátónál (Kello) lettem kereskedelmi és marketingvezető, míg meg nem alakult a Kello Könyvkultúra Magazinja, aminek szerkesztésébe lelkesen vetettem bele magam. Egy barátomnak meséltem akkoriban, mennyire lélekölőnek éreztem a kereskedelmi vezető munkáját, ahol az eredmény az aláírt szerződés volt, s mennyire lélekemelőnek látom a szerkesztő, az újságíró munkáját, aki hírekkel, beszámolókkal, okos gondolatokkal tölti meg lapját. Barátom megvonta vállát, s a maga cinikus modorában megjegyezte: pedig a lényeg ugyanaz, összefirkálod a papírokat. 

Most tehát, hogy a Hajónapló csapatával dolgozhatok, szorgalmasan firkálok össze mindenféle papírt, s úgy látom, barátomnak talán részben igaza volt. A szerződés, a munkaterv és a cikk – megannyi összefirkált lap – egyszerre tud csak újsággá lenni.


Nyomtatásban

A 2021-es év elején, valamikor tavasszal olvasható lesz a Petőfi Irodalmi Múzeum körül kialakult lapcsalád nyomtatott kiadványa is. A tervek szerint száz oldalas periodika nemcsak tartalmas metszetét adja majd a médiacsoport szellemiségének, de szép, igényes, polcra kívánkozó kiadvány lesz.