Patyomkin-falvak
Balázs Géza | 2021.03.10. | Aktuális

Patyomkin-falvak

Nyelvi paneleket, sablonokat teszünk ide-oda, hogy jobban nézzen ki a homlokzat. Ám így csak Patyomkin-falvak építhetők. Vagy Potemkin-falvak?

Igen ám, de mi az a Patyomkin-falu? A Patyomkin-falvak valójában álfalvak vagy másként: kulisszák. Történetük a XVIII. századba nyúlik vissza, amikor Grigorij Alekszandrovics Patyomkin miniszter II. Katalin cárnő látogatása előtt a Dnyeper folyó partján olyan épületeket állíttatott fel, amelyek megtévesztették a cárnőt. Patyomkin, aki a hadjáratot vezette a Krím félszigetre, falusi házak homlokzatait állíttatta fel, hogy lenyűgözze az uralkodót az újonnan meghódított terület gazdagságával.

Wikipedia-Grigorij Patyomkin
Grigorij PatyomkinFotó: Wikipedia

Ugyanez kicsit más előadásban: „Patyomkin 1787-ben meghívta Katalint, tekintse meg a töröktől elfoglalt új birtokokat. A legenda szerint színházi díszletekből összeállított falvakat, várakat és hadihajókat mutatott be messziről a cárnőnek, betanított küldöttségeket vezetett eléje, így az uralkodó meg volt győződve arról, hogy újdonsült alattvalói a legnagyobb gazdagságban és kényelemben élnek.”

A kétféle történetből sejthető, hogy valószínűleg legendáról van szó. A történeti valóság ennél egyszerűbb. Patyomkin miniszter igyekezett fejleszteni a krími területeket, csinosította a falvakat, emelt erődöket, de álfalvakat nem épített. Mindenesetre a politikai szlengben a Patyomkin-falu kifejezés úgy terjedt el, mint a kellemetlen tények hamis eredményekkel való elrejtésének szinonimája. Mai használata mintha terjedne, ráadásul mintha eredeti jelentése homályosodna. Az egyik portálon ezt találjuk: „Ezt a kifejezést halljuk újabban az elnéptelenedő falvakra.” Az elnéptelenedő falu esetében azonban nem látok semmiféle „álságot”: megtévesztést, elrejtést. Az elnéptelenedő falu: egyszerűen pusztuló falu.

Wikipedia-Patyomkin által kirendelt görög katonanők üdvözlik Katalin cárnőt a Krím-félszigeten (1787)
Patyomkin által kirendelt görög katonanők üdvözlik Katalin cárnőt a Krím-félszigeten (1787)Fotó: Wikipedia

De helyesen is felbukkan a Patyomkin-falu megnevezés napjaink publicisztikájában. Olyan épületekre vonatkoztatják, amelyeknek homlokzatát felújították, így az utcakép szebb lett, de belül és hátul omladoznak: „Egyszerű, olcsó és kultúrtörténeti hagyományokkal is rendelkező módszerrel öltöztették ünnepi díszbe Szuzdal romos faházait, az önkormányzatok országos találkozója előtt, amelyre az orosz elnök is hivatalos volt. Azonban nem jött el, ám a rogyadozó rönkházaknak idilli külsőt kölcsönző ponyvák mostanáig kint vannak a megszámlálhatatlanul sok templomáról híres, Moszkvától 180 kilométerre fekvő történelmi kisvárosban. Szuzdalban nem is tagadták, hogy Patyomkin-falvat varázsoltak volna az elnök elé. »Mindenütt szokás kitakarítani, ha vendég érkezik«, mondták.”

Emlegetnek konkrét Patyomkin-falut is: „A koreai demilitarizált övezetben található észak-koreai Kidzsong-tong (Kijongdong) falut Patyomkin-falunak tartják, mivel dél-koreai megfigyelők szerint propagandacélokra épült, hogy a határon való átszökésre bátorítsák a délieket.”

Wikipedia-Az észak-koreai Patyomkin-falu, Kidzsong-tong
Az észak-koreai Patyomkin-falu, Kidzsong-tongFotó: Wikipedia

Eizenstein híres propagandafilmje a Patyomkin páncélos, itt azonban pusztán a hajó nevéről van szó.

Patyomkinról van még nyelvi mondanivalóm. A szabályosabb átírás és kiejtés Potyemkin vagy még inkább Potyomkin lenne. Létezik még a német mintájú Potemkin átírás is (innen a Potemkin-falu forma). Egy szigorú szerző így különböztetné meg a formákat: „A páncélos mindig Patyomkin, a falu mindig Potemkin, a személy pedig Potyomkin. Minden más tudálékosság, túlzott pontosságra törekvés, egyben a kialakult nyelvi hagyományok negligálása.”

Wikipedia-A csehországi Kolín régi kastélyának csak a homlokzatát restaurálták
A csehországi Kolín régi kastélyának csak a homlokzatát restauráltákFotó: Wikipedia

Én ennél kicsit megengedőbb volnék, pont a nyelvi hagyományok szellemében. Ha nyelvünkben már rögzült a Patyomkin forma, akkor nem szükséges különbséget tenni a személy, a páncélos és a falu megnevezése között. Pusztay János: Találkozásaim Patyomkin herceggel című munkájában írja: „Jellemző Rád, hogy már a neveddel is kulisszát építesz. Úgy írod, hogy Potemkin, aztán ejted: Patyomkin. S a sok külföldi el sem tudja képzelni, hogy mindkettő Te vagy.”

 

Fotó: ArchDaily
Névjegy
Fotó: magyartanszek.partium.ro

Dr. Balázs Géza 1959. október 31-én született Budapesten. Nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, intézetigazgató-helyettes. Édesapja, P. Balázs János a Nyelvtudományi Intézetnek csaknem negyven éven át munkatársa. 1966 és 1974 között a Keresztúri Úti Általános Iskolába járt, majd 1974-től 1978-ig az I. László Gimnáziumba Kőbányára. Érettségi után az ELTE BTK magyar–népművelés szakára nyert felvételt, letöltötte az előfelvételis katonaságot (1978–1979: honvéd Hódmezővásárhelyen), majd következett az egyetem (1979–1984). Az első év végén fölvette a néprajz szakot is. Magyar nyelv és irodalom szakon hamarabb végzett egy évvel; rögtön kapott egy ösztöndíjat. Mire néprajzból végzett, már tanársegédi állást kínált számára Fábián Pál tanszékvezető a Mai Magyar Nyelvi Tanszéken. 1985-től tanársegéd, 1987-ben egyetemi doktorrá avatták. 1987 és 1993 között az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Gödöllői Képzési Helyén is tanított. 1990-ben a néprajztudomány kandidátusa; a munkahelyén ettől az évtől adjunktus, 1994-től docens, 2003-tól professzor.