Adventi gondolatok Jelenits István atyától
Vass Éva | 2020.12.03. | Életmód

Adventi gondolatok Jelenits István atyától

Nem azon kell keseregnünk, amink nincs, hanem annak örülnünk, amink van. Adventi gondolatok Jelenits István piarista atyától.

– Az elmúlt vasárnap gyújtottuk meg az első gyertyát az adventi koszorún. De mondhatnánk azt is, hogy március óta várakozásteli időszakban élünk a kialakult járványhelyzet miatt. Mit tanácsol, mit tegyünk ezekben a nehéz napokban?

– Nehéz a helyzetünk, de nem szabad elkeserednünk, sopánkodnunk. Nem arra kell a figyelmünket fordítanunk, amink épp nincs vagy amit épp elveszítettünk, legyen az munkahely vagy a közösségi együttléteink… Hanem azokat a kincseinket kell megkeresni, amelyeket eddig elfelejtettünk vagy amelyek felett elsiklottunk korábban. Ki kell szakítanunk magunkat az unalomból, a kétségbeesésből, és hinnünk kell abban, hogy a Jóistennek ilyenkor is tervei vannak velünk. A pillanat lehetőségeit kell észrevennünk, egyetlen stratégiánk ilyenkor a hitünk. Most az a feladatunk, hogy megtervezzük a karácsonyunkat. Utána a következő ünnepet. Vagy döntsük el, hogy elolvasunk egy regényt a gyermekeinkkel. Ehhez hasonló hétköznapi csodákat keressünk.

– Volt hasonlóan nehéz időszak az életében, amikor ilyen vagy még nagyobb bizonytalanságban kellett élnie? Azt hogyan élte meg?

– Volt, nem is kevés… Akkoriban is bizakodtunk a Jóistenben, abban, hogy nem megfoszt bennünket attól, amit megszoktunk, hanem új lehetőségeket teremt arra, hogy még felejthetetlenebb legyen az ünnep számunkra. A veszteségeinkben is meg tud maradni így a hitünk. 1944 tavaszán végeztem az első gimnáziumot Nagyváradon. Édesapám megyei tisztviselő volt, túl a negyven éven, katonának nem hívták be, egészen a legutolsókig.  Ősszel menekülnünk kellett Váradról, meg sem igen álltunk Budapestig. Decemberben mégis be kellett vonulnia. Elvitt egy erdei sétára, s azt mondta nekem, mostantól te leszel a férfi a családban, úgy köszönünk el egymástól, hogy nem tudhatjuk, nem utoljára látjuk-e egymást. Édesanyád, nővéred mellett most már te leszel a férfi, talán majd neked kell vigyáznod rájuk. Aztán egy-két levelet még tudott írni nekünk, de később azt sem tudtuk, él-e, hal-e. Amerikai fogságból került haza július 16-án, édesanyám születésnapján.

 – Sok mindent megtapasztalt már az életében, sok mindenen ment keresztül. Lehet egy válsághelyzetet utólag áldásként megélni?

 – Nem könnyű beletörődni abba, ami történik, de akkor sem kell katasztrófahelyzetnek felfogni. Csupán változásnak. Megvan az embernek az a gyarlósága, hogy amikor a lehetőségek gazdag tárháza áll rendelkezésére, akkor az elvonja a figyelmét a lényegesebbről. Most itt a kiváló alkalom, hogy kiássuk, előszedjük azokat a történeteket, azokat az eszközöket, amelyek nagyon mélyen vannak bennünk, amikről eddig megfeledkeztünk, s amelyek sokkal hatalmasabbak, mint a hétköznapok megszokott, gyarló hiábavalósága. Kinek-kinek a saját sorsából kell a tartalékait előkutatnia, és azokat új köntösbe öltöztetni. Meg kell keresnünk a saját orvosságunkat.

 – Sok-sok éven át tanított, középiskolásokat, egyetemistákat. Hogyan értékeli a már nyolc hónapja jelen lévő online oktatást? Miben látja a hátrányait, előnyeit?

– Sok technikai lehetőség van, ami eddig még nem állt a rendelkezésünkre. Magam nem kedvelem ezeket a gépeket, és biztosan nem tudnék távoktatást végezni. Ebben a témában is azt gondolom, hogy nem azon kell keseregnünk, amink nincs, hanem annak örülnünk, amink van. A diákoknak is azt kell kommunikálni, hogy nem kényszerpályákon járunk, hanem kedvesen, találékonysággal és játékosan átadni a tudást, a világ megismerését, ugyanakkor fegyelmet is a jelenlegi eszközök által.

A XX. század közepéig az volt az élet rendje, hogy a férfiak végezték a kereső munkát, az asszonyok az otthon biztonságát teremtették meg. Körülöttük nőttek fel, váltak mind önállóbbá a gyermekek. Aztán hirtelen átalakult a világ. A modern technika az otthoni élet feltételeinek biztosítását könnyebbé tette (központi fűtés, mosógép, villanyvasaló…), egyszerre kiderült, hogy az asszonyok is vállalhatnak kereső munkát. A gyerekek egyre több időt töltenek iskolában. Ha hazatérnek, egyedül is elboldogulnak, van rádió, internet, megnyílik körülöttük a világ, még hamarabb eligazodnak benne, mint a szüleik, akiknek mindent nehezebb megtanulniuk, mint a fiataloknak. Azért ez sok veszteséggel is jár. A felnőtt szülők fáradtan térnek haza, nehezen tudnak igazán szót érteni a gyerekeikkel. Többnyire annak örülnek, ha tudakozó kérdéseikre megnyugtató választ kapnak: „Nincsen semmi baj, az iskolában nem történt semmi aggasztó dolog, megy az élet a maga útján.”

Most egyszer csak az iskola megszokott biztonsága megrendül a vírusveszély miatt. A gyerekek otthon nagyobb biztonságban vannak. De most aztán nagy szükség van a szülők ügyes figyelmére. Nemcsak nagy felelősség szakad rájuk, hanem valami váratlan, szép kihívás is. Nem kikérdezni, őrizni, irányítani kell a gyerekeket, hanem figyelmesen törődni velük. A szülők számára is érdekes lesz megtudni, mit, hogyan tanul ma egy iskolás gyerek, aki történetesen az ő gyerekük. A szülő nemcsak segít és ellenőriz, hanem maga is érzékenyen tájékozódik abban a műveltséganyagban, amelyben a gyerekei nevelkednek. Szabadidő is több van, egymásra odahallgatni. Ne maradjon elmondatlanul, aminek életformáló hatása van. Talán a váratlan nehézségek közt ráeszmélhetünk arra, hogy mik az igazi gazdagságaink.

 – Ön szerint a jelenlegi időszak valóban történelmi jelentőségű?

– Régen sokkal súlyosabb járványok voltak… Lehet, hogy területileg, földrajzilag kisebbek voltak, de az elhalálozást tekintve sokkal súlyosabbak voltak, mint ez a jelenlegi. Akkor a két kezünkön meg tudtuk számolni az életben maradtakat. Most azért távolról sincs erről szó. Igaz, hogy ez a járvány az egész világot érinti, de el sem tudjuk képzelni azt a helyzetet, amikor egy városban vagy egy faluban senki sem maradt életben. Hát ennek is lehet örülni. És természetesen továbbra is felelősségteljesen kell viselkednünk.

 – A korlátozások miatt idén másképp telik az  advent, másképp a karácsony és az új év. Nem találkozhatnak a barátok, nem találkozhatnak a családtagok. Mit tegyünk, hogy még ebben a nehéz helyzetben is örülni tudjunk az ünnepnek? Főként a gyerekekkel való kommunikációra gondolok.

 – El kell beszélgetnünk velük kortól függően arról, hogy épp nincs iskola, hogy kiszakadunk a megszokott életünkből. Ilyenkor nagyobb hangsúlyt fektethetünk például az otthonunk „tisztaságára”, amibe természetesen őket is teljes mértékben bevonhatjuk. Sokkal fontosabb hangsúlyt kap a dolgok mélyére ásás. Nem annyira kifelé élünk, mint inkább befelé: önmagunkba, a családunkba, szűkebb közösségeinkbe. Fontos, hogy elmeséljük a saját gyermekkorunk karácsonyát, akár a nagyszülők egy háború emlékét, amikor lőttek rájuk. Ez mindjárt egy másféle inerciarendszerbe helyezi ezt a jelenlegi krízishelyzetet. Nem kell az aggodalmainkat közölni a gyerekekkel vagy átragasztanunk rájuk, hanem mondjuk el, hogy a Jóisten így is, általunk is megtalálja annak a módját, hogy a karácsonyunk teljes lehessen. A gyermeket nem az érdekli, hogy éppen esetleg kevesebbet teszek az asztalra, hanem az, hogy most többet tudok neki magamból adni, mint bármikor máskor – egy-egy beszélgetéssel, meséléssel vagy játékkal. Erre most több időt és lehetőséget kaphatnak a szülők.

Fotó: MTI/Kovács Attila
Névjegy
Fotó: Bea István

Jelenits István (Berettyóújfalu, 1932. december 16.) Magyar Corvin-lánccal kitüntetett, Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus, író, magyar és hittan szakos tanár. Tótfalusy István írói álnéven verseket is írt. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztétika szakán tanár, majd tanszékvezető. Számos hosszabb és rövidebb írása jelent meg a Szentírásról, Janus Pannonius, Pilinszky János költészetéről, irodalomról, nevelési kérdésekről és más témákról, elsősorban a Vigilia és az Új Ember folyóiratok hasábjain. Pilinszky János, Latinovits Zoltán lelki vezetője, gyóntatója volt.


Kapcsolódó cikkek

Jelenits István gyémántmiséjén: „Elmúltak fölöttem a tanítás és az alkotás évei. Visszahúzódtam Duna-parti rendházunkba, hogy nyugdíjasként azokkal az emberekkel találkozzam, akik életemben tanítványaim, barátaim, társaim voltak. Olyanokkal, akik előttem jártak, és lassan elköltöztek a másik világba, ahova bennünket is várnak. Így telt hát el fölszentelésem óta hatvan év, melyek áldásaiért most hálát adok az Úristennek. De kérem is, hogy azon, amit elkezdett velünk, illetve általunk, maradjon az ő áldása és vezesse tovább olyan utakra, melyeket már nem mi gondolunk ki, amikben mégis a jövőnek reménye sarjad. Így kérem az Úristent arra is, hogy az én életem hátralévő idejét tegye áldottá, készítsen föl arra, hogy elbúcsúzzam azoktól, akiket itt hagyok, tudjak igazi szívvel, fiatalsággal készülni a vele való találkozásra.”