Kodolányi: A hallás kínlódik, a tapintás és a szaglás éhezik
Rácz András | 2020.04.28. | Irodalom

Kodolányi: A hallás kínlódik, a tapintás és a szaglás éhezik

A Kossuth-díjas író abban bízik, hogy a járvány után emberibb lesz a világ.

 – Nem az első elismerés, amit munkájával arat. Mégis, a Kossuth-díj az egyik legrangosabb kitüntetés, amivel  elismerik az alkotók eredményeit. A díj azt tükrözi, hogy a saját berkein kívül is feltűnő munkát végez. Vannak ezzel kapcsolatos élményei? Kap a közönségétől közvetlen visszajelzéseket?

  – Bár illő ilyenkor azt is megkérdeznünk magunktól, hogy ki más érdemelte volna meg még a díjat, nem kérdés, hogy megerősít az ilyen kitüntetés, a legendás díjazottak bámulatos sorával. Különösen így van ez a költő esetében, hiszen a versírás – ahogy azt én művelem – ma nem népszerű műfaj. Azt szoktam mondani, hogy a verseimet, mint Vízöntő  korsójában, felcipelem egy hegytetőre, s ott szétöntöm őket, hadd jussanak el mindenfelé. Egyik-másik erecske aztán termékeny helyre visz életet, fogékony olvasóra talál.  Az esszéimmel más a helyzet, azoknak közvetlenebbül felmérhető a hatásuk, és most is sok gratulációt kaptam, pedig a díj idén szinte észrevétlen maradt, mert a koronavírus jelenléte most mindent betölt.   

 – Úgy tűnik, mintha véget ért volna az elmúlt évtizedekre jellemző, mindent a politika szemüvegén keresztül látó/láttató korszak, és talán lassan a helyükre kerülnek az értékvilágok. Hogyan látja ebben a folyamatban az irodalom helyzetét, jelenét, jövőjét?

 – Természetes a politikai gondolatok és az irodalom közötti ozmózis, hiszen a polisz ügyeiben mindkét szféra illetékes. A politikai pártoskodás átszüremlése az értékek világába, bármennyire káros, szintén elkerülhetetlen, mert az intézményrendszerek is áthatják egymást. Azonban az író mindezeknél a kereteknél tágasabb horizont alatt kell megtalálja szellemi alaphelyzetét a maga önkeresése során. Már Pilinszky János is hasonló szellemi helyzetben írt fél évszázaddal ezelőtt, mint mi ma. Bámulta a Beckett drámák érdes tökélyét és sötét humorát, de világosan látta, hogy az egzisztencializmus – mint most a posztmodern – spirituális zsákutca. Amikor a BBC riportere megkérdezte tőle Londonban, 1967-ben, hogy kit tart a legérdekesebb mai angol írónak, ő így felelt: Dosztojevszkijt. Tehát ő, a korát igazán idegeiben és bőrén is elszenvedő elemi költő, azt tartotta fontosnak, hogy az egyén és a közösség állítsa újra helyre a viszonyát a természettel, a kozmosszal és Istennel. És tegyünk így egymással is: a közösségünkkel, én veled és ővele, és velük, ha lehet.

cultura.hu, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij-
Fotó: cultura.hu, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij

A költőnek ehhez még annyi feladat járul, hogy találja meg azokat a szavakat és hangzásokat az anyanyelve személyes dialektusában, amelyekkel mindezt emlékezetesen tudja megidézni. Úgyhogy a saját csillagképünk szellemek és barátok fényeiből áll össze, nem oldalakból és törzsasztalokból. Pilinszkynek így például Dosztojevszkij mellett Babitsból, József Attilából, Ferenczy Béniből, Németh Lászlóból, Törőcsik Mariból, a csend színházát megteremtő Robert Wilsonból, brit költőbarátjából, Ted Hughesból, és mindenekelőtt a páratlan misztikus filozófus Simone Weilből. Az én csillagképemben nyilvánvalóan ott van Pilinszky, és a segítő szellemek sora, akik közül évtizedek óta ragyognak az én égboltomon olyanok, mint Plótinosz, Bach, Brueghel és a régi távol-keleti festők, Carl Gustav Jung, Hamvas Béla, Fülep Lajos. Élőkről nehezebb szólni, de az eltávozott baráti szellemek között itt ragyog ma is nekem Szabados György, a zenész és gondolkodó, James Hillman, az archetipikus pszichológia megalkotója, és ezoterikus érzékenységével a san-franciscoi költő Robert Duncan. És a személyes sors ilyen ajándékai, nevesek és névtelenek közt, nekem családi örökségül került a konstellációmba Kodolányi János, Veress Sándor, a berni emigrációban élt zeneszerző, és Illyés Gyula. Kérdésére visszatérve, az értékviták nem irodalmi körökben és szerkesztőségekben fognak megoldódni, hanem a világmentalitásban, a szellemben.   Ezt látta világosan 1967-ben Pilinszky. Én a közeledő csőd morajait éreztem egyre erősebben dübörögni felénk az elmúlt tizenöt évben Amerikában tanítva személyesen, illetve itthonról, szerkesztői és írói antennáimon át. Nyilvánvaló lett, hogy az önelégültség téveszméi, a luxusfogyasztás tömegőrületei és a globális digitális rabszolgaság, és a mögöttük működő gigászi erők, végzetesen borítják fel a létezés mélyén működő örök egyensúlyokat és mértékeket.

 – Ön szerint mi fog dönteni az irodalomban ebben a helyzetben?

 – Az fog dönteni az irodalomban, és nagyon hamarosan, hogy ki hallja meg a világválságnak ezt az elmúlt öt évben felgyorsult zakatolását, amely félresodorja a posztmodern egész irreális és irreleváns problematikáját, mert a fordulathoz, akár az újjászületéshez kell most szellemi és erkölcsi válaszokat találnunk magyarként és európaiként. Meg kell értenünk, mit hoz a migráció és a koronavírus, és hogyan álljuk majd a változásokat, a Pilinszky példázta esendő de kozmikus lényként. Meglehet, hogy a mi válaszunk súlya csekély lesz, de legyen hiteles, az időkhöz illő.

cultura.hu, Pilinszky János-
Fotó: cultura.hu, Pilinszky János

 – Gyanítjuk, önnek sem egyszerű betartani otthonmaradást elváró járványszabályokat. Hogyan tud alkalmazkodni a különleges helyzethez?

 – Költőnek, szerkesztőnek nem esik nehezére, hogy az otthon csendjében napokon át bíbelődjék a dolgaival, könyveivel, családjával, s az élet jelentőségteljes semmiségeivel. Zenét hallgatok, mint mindig. Áldás, hogy van kertünk, és a mozgás így még könnyebb. Nem áll meg az írói és szerkesztői munka sem. De hiányoznak azok a mindennapos találkozások, beszélgetések, amelyeknek csak a személyes jelenlét adja meg a teljes, éltető élmény-aurát. Embernek lenni annyi, mint beszélgetni, ahogy egy modern filozófus mondta. A digitalizáció csak szegényebb pótlékokat nyújt, a Skype képernyőjén barátnőnk szája akkorára nyílik, mint a vízilóé, barátunk orra fenyegetőn öklel felénk a képernyőről, és unokánk beszéde ráspolyos motyogás. Szóval a látás és a hallás kínlódik, a tapintás és szaglás pedig éhezik. Szerencse, hogy a lélek a töredékekből egészet rak össze, s van hatodik érzék…

 – Ön találkozott a járvány humoros, tragikus, felemelő, mélyen emberi vagy éppen embertelen oldalaival?

 – Az emberek jobban tudnak szeretni most, és többet adnak magukból és a magukéból. Ez nagyon jó. Talán ebben már ott van egy válság-utáni, emberibb világ előképe is.

 – Mit adhat az irodalom ebben a mindannyiunk számára nehéz helyzetben? Hogy érdemes ilyenkor válogatni a kínálatból? Mit tanácsol a közönségnek?

 – Olvassuk el újra kedvenc könyveinket, mert azok minden alkalommal újat mondanak nekünk. Fontos, hogy a kulturális televízió nem csak a távoktatással tűnik ki, hanem a művészetek színvonalas továbbadásával is. Kimagaslott ebben éppen a nagyszombat-esti Pilinszky-filmfantázia, a Tér és idő keresztjén – sajnos, mint oly gyakran, a stáblistát sietve ledarálták, elspórolva azt az öt-tíz másodpercet, ami alatt le lehetett volna olvasni a remek filmes-zenész alkotógárda neveit…. Lehetne magyar népdalokat énekelni együtt – amikor a nagycsaládosok a Tavaszi szél vizet áraszt-ot énekelték közösen a televízió adásában, mindenki megérezte, hogy időszerű dalaink javát már évszázadokkal ezelőtt megalkották névtelen tehetségek.

 – Önnek van kedvenc járványgondolata? Kérem, ossza meg velünk!

 – Valami ilyesmivel próbálkoztam az imént…. Nagy László szerette így dedikálni a könyveit: „Jó kedvet kívánva”…ezt mondanám, s ezzel mintha mindjárt megidéznénk Balassi Bálintot is. Tehát nem csupán a jókedvet, hanem jó kedvet: kedvet.

Fotó: Horváth Miklós H.
Névjegy
Fotó: Horváth Miklós H.

Kodolányi Gyula költő, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagja, a Hungarian Review főszerkesztője 1942. január 23-án született Budapesten. 1966-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar-angol szakos diplomát. 1966-tól négy éven át a Corvina Könyvkiadónál dolgozott szerkesztői pozícióban, a hetvenes és a nyolcvanas években lehetősége nyílt arra, hogy az Amerikai Egyesület Államokban kutasson és tanítson. 1990 és 1994 között miniszterelnöki külpolitikai tanácsadó, valamint címzetes államtitkár is volt. Munkásságát többek között József Attila-díjjal (2002), A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal elnevezésű kitüntetéssel (2012), Prima Primissima díjjal (2015) is elismerték, idén pedig Kossuth-díjjal tüntették ki.


Letölthető dokumentumok

Kodolányi Gyula: 
Utolsó mondat James Hillmantől (jav.)

„De most már meggyógyulok, s meglátod,

együtt kávézunk majd Rómában

egy teraszon vidám asszonyainkkal!”,

mondtad lelkendező fejhangon végül.

Ez volt utolsó mondatod hozzám

azon a nehéz nyári délutánon,

lelkek részvevő, virgonc mestere.

Ezzel zárult égi telefonod,

hirtelen mennyei segítséged

kábult bánatomba, míg kedvesem

kórházi ágyától zötyögtem haza,

a kihalt Budán. Leálltam az útszélen,

kihangosított szavaid átmostak,

ültem áldást hozó záporukban.

Hallgattam őket, kérdéseidet

és betegséged történetét, kívül

az időn. Két évvel azután ért

halálod híre. Ez a mondat maradt

utolsó mondatod hozzám. S azóta

is előveszem s forgatom, újra

meg újra. Ígéretedben vajon

hittél-e? S vajon hittem benne én?

Üzentél-e vele végsőt? Hogy búcsúzni

e Földön így helyes? Így volt a helyes,

tényleg? Hisz tudjuk, nem tudhatjuk, hová

is tartunk átlépve innen, s hol az

a közbenső hely, s milyen? A búcsú,

a római kávé ígérete

a pillanatból az odaátnak,

annak a jövőnek szólt-e talán?

Valóban, a viszontlátás ünnepét

ott üljük majd meg? Ott lesz az ígért,

méltó folytatás? Ez legyen az üzenet,

amit innen varázsigeként viszek

magammal? Így folytatódik majd ott

a szívbéli barátság, míg lelkeink új,

nehéz földi küldetést áhítva

bolyongnak ismeretlen baráti

lélektársak között, ott, Er tájain?

Kodolányi Gyula: Utolsó mondat James Hillmantől (jav.)letöltés

Szavazás

Önnek is hiányoznak a személyes beszélgetések?


A szerző néhány műve:
  • Kodolányi Gyula világa (2018)
  • A létezés hálói (2016)
  • Üzenetek W.Sh.-től/Messages of W.Sh. (2014)
  • Járj, merre tetszik (2012)
  • Szóló hangra (2012)
  • A fény rétegei (2010)
  • A hullám taraja (2006)

Ajánló | Könyv

Kodolányi Gyula: Szavak ​a szélbe – Mai amerikai költők (A háborús nemzedék)

Olvas ön mai amerikai költőket? Persze, hogy nem. Lássuk be, kevesen olvasnak mai amerikai költőket. Még régebbieket sem nagyon. Padig érdemes átnézni, mondjuk a Szavak a szélbe című kötetet. A Kodolányi szerkesztette 1980-as gyűjtemény a modern amerikai líra nagy korszakába ad bepillantást. Tizennégy amerikai költőt tizennégy magyar fordított le. Szöge zzük le: a Mai amerikai költők alcím ma félrevezető. Hol mai John Berryman, Robert Lowell, Gwendolyn Brooks, William Jay Smith, James Dickey, Allen Ginsberg, Robert Bly, Robert Creeley? Inkább a háború utáni amerikai irodalmi élet meghatározó alakjai ők, akkor delelőn, ma a búcsúzó, elbúcsúzott nemzedék tagjai. Ami persze semmit nem von le verseiknek élvezhetőségéből, vagy a Kodolányi-válogatás s a fordítók gazdag skálájából, erőteljes színeiből. Külön értéke a kötetnek, hogy a szerkesztő, számítva a hazai közönség kíváncsiságára, tartalmas miniesszé-sorozattal egészíti ki munkáját.

Fotó: antikvarium.hu