Száraz Miklós György: Lovak a ködben – könyvajánló

Száraz Miklós György: Lovak a ködben – könyvajánló

Történelmi kontextusba ágyazott szerelmi történet, a felnőtté válás nehézsége, a kisebbségi lét gyötrelme, a múlt identitásformáló hatása.

Száraz Miklós György Lovak a ködben című nagyregénye igen sok olvasói igényt képes kielégíteni úgy, hogy egyszer sem válik nyomasztóvá vagy nehezen fogyaszthatóvá. 

Hiszen bármennyire is fajsúlyosak a témák, amelyeket a szerző bemutat, azt könnyedén és értékítéletek nélkül teszi. A szövegek Száraz Miklós Györgytől megszokott módon mívesek, elegánsak, ugyanakkor az időbeni ugrások dinamizmust és mozgalmasságot is kölcsönöznek a sokfelé ágazó, sokszereplős történetnek, amelyet át- és átsző a magyar történelem egyik legnagyobb és leginkább tabusított tragédiája, Trianon. Viszonylag kevés szépirodalmi alkotás mert eddig ehhez a kényes témához nyúlni, talán azért is, mert nehéz elfogulatlanul és indulatok nélkül beszélni, írni róla, túl sokakat érint még mindig érzékenyen. A könyv szereplőinek élete is akarva-akaratlanul beleütközik az akadályokba, következményekbe, amelyeket Trianon okozott és amelyek egyéni, családi, közösségi sorsokat írtak át, kitörölhetetlenül.

A könyv főhőse, Márta egy felvidéki kisvárosból érkezik egyetemi tanulmányai miatt Budapestre, ahol aztán szinte azonnal találkozik is élete szerelmével. Azonban az útkeresős, bájos, napfényes szerelmi és egyben fejlődéstörténetet beárnyékolja a múlt. Márta választott párja is hordozza magában a kisebbségi lét komplexitását és nehézségeit, hiszen ő meg Erdélyből származik. A két fiatal életének, sorsának alakulásán keresztül bepillantást nyerünk családjaik személyes történelmébe is, amelyet mélyen és jelentősen alakított a „nagy történelem”.

A magyarországi, felvidéki, erdélyi, zsidó, szlovák örökség keveredése jelentősen befolyásolja a szereplők identitását is, amely így nem lehet mentes a sérülésektől. Az elfojtott sérelmek, az asszimilációs törekvések, az összetartozás és a különbözőség érzéseit a szerző olyan kifejezően jeleníti meg, hogy még akkor is megértjük őket, ha Trianon kapcsán nem vagyunk közvetlenül érintettek. 

Az író zsenialitása – a gyönyörűen megkomponált mondatok és a csöpögéstől mentes szerelmi szál mellett – abban áll, hogy a súlyos történelmi örökség mégsem teszi komorrá a történetet, a sorok között mindig ott a derű és a humor is – és a hit, hogy előbb-utóbb kisüt a nap. Száraz Miklós György ráadásul úgy tudta Trianon témáját feldolgozni, hogy nem ferdít, nem vádol, nem hibáztat, miközben képes sorsközösséget teremteni a határon innen és túl élő magyarok között. 

A Lovak a ködben a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán bármikor ingyen, online elérhető.  

Fotó: Pixabay
Névjegy
Fotó: Könyv7
Száraz Miklós György
1958. május 19.

Budapesten született. Az ELTE bölcsészkara után újságíróként, szerkesztőként és irodalmi vezetőként számos szakmai, irodalmi folyóiratnál, könyvkiadónál dolgozott, de leginkább szellemi szabadfoglalkozásúként definiálja önmagát. Számtalan cikke mellett már több tucat könyvet is publikált, írói munkásságát díjakkal is elismerték: József Attila-díj (2003), Arany Medál-díj (2015), Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának Könyv Nívódíja (2016), Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (2018). 


Kapcsolódó cikkek