A digitális raj
Mizser Fruzsina | 2021.03.05. | Aktuális

A digitális raj

Miért nincsenek ma valódi beszélgetések? A digitális raj mindig egyetlen célpontot választ, és azt a totális megsemmisítés kommentháborújában végzi ki.

Fórumra, emberek! Gustav Le Bon hajdanán azzal az egyszerű frázissal határozta meg a modernitást, hogy „a tömegek korszaka”. A téren azonban, főként mostanában, talán csak lézengő kisgyermekes családok szellőztetik magukat, és az utcákon gyanakvó tekintettel, sietve suhannak el egymás mellett a maszkos arcnélküliek. Mindenki gyanús, mindenki fertőző. A biztonság és a bizalom elcsépelt és üres szavak az új érában: a digitális tömeg világában.

Byung-Chul Han In The Swarm című értekezésében rögtön leszögezi, hogy a civil szféra egyik fő alkotója a tisztelet, a respekt (respectare), amely eredeti értelme szerint annyit tesz: visszatekinteni. A másikkal szemben tanúsított tiszteletteljes magatartás csak bizonyos távolságból valósítható meg: a privátról alkotott kimondatlan konszenzus abban áll, hogy tudjuk, mikor kell tekintetünket másfelé fordítani. Ha ennek tudata és a tiszteletre való minimális képesség eltűnik, a kommunikáció közös dimenziói is odalesznek. A tekintély másik kulcsa a név. A digitális terekben azonban nincsenek nevek, épp ellenkezőleg: itt lehetséges a teljes névtelenség, az anonimitás. Egy komment megszólalójára a kimondottak nem tudnak közvetlenül hatni, nincs meg az egyéni felelősségvállalás terhe, így a szavak súlya is megváltozik. Az alaktalan másikat könnyű vádolni és megkövezni, ezért soha nem látott sárdobálás zajlik az internetes platformokon. A korlátlan, parttalan nondiskurzusok hangzavarában nem születik semmiféle megegyezés.

Unsplash-
Fotó: Unsplash

Mondhatni, túl sok a lehetőség. A túlzott bevonódás mások terébe, mások privát eseményeibe a profilidentitások kollektív viselkedésmintái révén zajlik. Ezek az anonim hordák valódi hatást sosem érnek el, hiszen valótlanságuk és csúsztatásaik révén nem képesek egy igazi „mi” létrehozására. Ezért a digitális raj mindig egyetlen célpontot választ, és azt a totális megsemmisítés kommentháborújában végzi ki. A szimmetrikus, „mindent kiegyenlítő” internet az államhatalom aszimetriájában csapódik le, ahol a politika erőtlenségbe, cselekvésképtelenségbe fullad, elveszti húzóerejét, társadalomformáló tényezői lenullázódnak.

A valós, eddig ismert emberi párbeszéd terét sehol nem találni, mert a digitális fórum gladiátorjátékainak helyszíne egy másik, éppen olyan brutális digitális fórumra nyílik, nem pedig közösségi terekre. Egy ilyen kommunikációs dimenzióban reprezentációnak nincs helye, csak prezentáció létezik, vagyis az önkéntes feltárulkozás, a digitális profilgyártás, önmagunk átvilágítása  – a transzparencia.

Szabdalt kiborgtestek rémes világa ez. A szem kamera: nincs olyan tér, ahol ne lenne működő, folytonos operációban lévő megfigyelés. A nézés, a jelentőségteljes emberi pillantás már csak illuzórikus darabkákban létezik. Elég csak a videóhívásra gondolni, amely szükségszerűen meghasítja az irányított tekintetet, hiszen nem tudunk egyszerre a kamerába és a beszélgetőpartnerre nézni. A cselekvés alapvető eszköze, a kéz haszontalan: csak ujjaink (digitus) számítanak, szó szerint. Egy, kettő, három, így mérjük a világot. A digitális ember nem beszél, hanem mindenekelőtt számol. Statisztikákból és számokból azonban nem lehet történelmet gyártani, ahogyan a hírfolyam sem mutatja meg életünk történetét. Pedig minden az átláthatóság jegyében zajlik. Vagy nem?

Pexels-
Fotó: Pexels

Elfelejtettük, hogy az igaz dolgok szeretnek rejtőzködni. Az információ kumulatív és additív, de az igazság exkluzív és szelektív. A dolgok feltárása a meghatározásban rejlik, az viszont kizárás, elvonás, negáció nélkül nem lehetséges. A másik ember különbözősége negatív tapasztalat is lehet, de enélkül nem létezik „én”. Ebben a digitális projekcióban minden csak súlytalan, fénytelen sugárzás. Walter Benjamin 1936-ban azt mondta, a moziban a vetítésre adott elsődleges nézői reakció a sokk. Most, a villogás és a szüntelen információáradás kereszttüzében terjed a digitális „vírus”, az információs fáradtság, az IFS (information fatigue syndrome). A több információ nem hozza automatikusan magával a jobb döntéseket. Épp ellenkezőleg: az analizáló képességek romlanak, a lényegi és lényegtelen dolgok közötti megkülönböztetés nehezebbé válik, a koncentrációs képesség tönkremegy és a felelősségvállalásra való hajlandóság elvész. 

Már nem léteznek állampolgárok, csak fogyasztók, akik hosszú távú döntések helyett csak a jelen szempontjából optimális választást fogadják be, politikai szabványoknak vannak kitéve mint passzív felhasználók. A felügyelet transzparens társadalmában nincs lehetőség valódi kommunikációra. A digitális raj sáskái kegyetlenül felszámolnak minden kezdeményezést, tehát már csak egy kérdés marad. Hogyan élhetnénk diskurzus nélkül demokráciában?

Fotó: Pexels
Névjegy
Fotó: Typotex kiadó

Byung-Chul Han, születési nevén Han Bjongcshol (hangul: 한병철, handzsa: 韓炳哲, Szöul, 1959–) dél-koreai születésű svájci filozófus, kultúrteoretikus. A Berlini Művészeti Egyetem professzora volt, alkalomszerűen továbbra is tart ott kurzusokat.


Kapcsolódó cikkek