Citadella obszervatórium feltárása
Walczer Patrik | 2021.03.10. | Aktuális

Citadella obszervatórium feltárása

Európa egyik legkorszerűbb csillagdájaként tartották számon azt az épületet, melynek alapjait nemrégiben a Citadella megújítási munkálatait előkészítő régészeti feltárásokon találták meg. 

A csillagvizsgáló szerepéről Fullár Zoltánnal, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. régészeti irodavezetőjével beszélgettünk.

A Gellért-hegyen található Citadella és környezete jelentős átalakításon megy keresztül a jövőben, ugyanis az évtizedek alatt méltatlanul lepusztult épület kiemelt kormányzati beruházás keretében születik újjá. A fejlesztéseket Fodor Gergely kormánybiztos irányításával a Várkapitányság végzi.

A beruházás előkészítése a terület régészeti kutatásával és a régészeti dokumentáció elkészítésével kezdődött. A feltárásokat vezető Fullár Zoltán elmondta, hogy a hegyen egykor egy obszervatórium is állt, amelynek jelentős tudománytörténeti szerepe volt a XIX. században, ezért nemcsak régészeti, hanem műemléki oldalról is megvizsgálták a munkaterületet.

Várkapitányság NZrt./Kárász Karolina-Állapotfelmérés és régészeti feltárás az erődben
Állapotfelmérés és régészeti feltárás az erődbenFotó: Várkapitányság NZrt./Kárász Karolina

– A csillagdáról tudtuk, hogy egy kéttornyú épület volt, és a keleti tornyának hajdani középpontját mutatja a Citadella udvarán elhelyezett kő mint csillagászati meridián emlékpont. Azt próbáltuk megvizsgálni, hogy amennyiben az ehhez illesztett alaprajz vonalában nyitunk szelvényeket, akkor vajon megtaláljuk-e az egykori épület falainak nyomait – magyarázta Fullár Zoltán.

Ha valaki rákeres az interneten a régi Gellért-hegyi csillagvizsgálóra, akkor több, egymástól eltérő adattal találkozhat. Egyes források különböző időszakra teszik a működését. Kevés fotó maradt fent róla, de festményeken, rézkarcokon is különböző ábrázolásokkal találkozhatunk.

– Van egy 1813-ból származó alaprajzunk, ezt a dokumentumot felhasználva jelöltük ki a kutatási pontokat. Sikerült jól beazonosítanunk bizonyos falakat. A keleti torony alapozásához köthető nyomokat is találtunk, de a déli fal több szakasza is előkerült, így az egykori csillagda helye pontosan látható – ismertette a régészeti irodavezető.

csillagaszattortenet.csillagaszat.hu-A Gellért-hegyi csillagda 1813-as tervrajza
A Gellért-hegyi csillagda 1813-as tervrajzaFotó: csillagaszattortenet.csillagaszat.hu

A XVIII. században megszűnt a nagyszombati egyetem, jogutódja, vagyis az intézmény egy része a budai Várba költözött, ahol 1780-ban épült egy csillagászati megfigyelőpont. A jelenlegi Budavári Palota D épületére, azaz a mostani kupolától délre, az akkori épület középtengelyébe emelték a négyszögletes, toronyszerű építményt.

– Nagyszombatban komoly szakmai munka folyt. Ott is volt csillagvizsgáló, ami az 1750-es években készült el, és Weisz Ferenc nevéhez fűződik. Az ott végzett tevékenységeket próbálták meg itt Budán folytatni, de a Budavári Palota épületei nem igazán feleltek meg erre a célra – magyarázta a szakember.

Az ezt követő évtizedekben próbáltak keresni olyan helyszínt, ahol felépülhetne egy új csillagda. Így esett a választás a Gellért-hegyre, az oda szánt épület tervei végül 1813-ra készültek el. Két évvel későbbi avatásán I. Sándor orosz cár, I. Ferenc osztrák császár és magyar király, valamint III. Frigyes Vilmos porosz király is jelen volt.

– József nádor és az uralkodó támogatásával komoly pénzügyi segítséget kapott a csillagvizsgáló, ezáltal a kor legmodernebb műszereivel szerelhették fel. A torony rézbádog kupolái forgathatók voltak. Az épületet viszont, mint az a korabeli híradásokból kiderül, folyamatosan renoválni kellett. Érdekesség – tette hozzá a régész –, hogy a müncheni obszervatóriumot a Gellért-hegyi csillagdáról mintázták. 

Mint azt megtudtuk, az épületnek különleges funkciói is voltak. 1817-ben a csillagdához hozzáépítettek nyugati irányból egy igazgatósági épületet, amelyben gazdasági feladatokat láttak el, illetve szolgálati lakás működött benne, de volt ott istálló és kocsiszín is. 1821-től, vagyis az első magyar geodéziai felméréstől kezdve több vetület alapjául a keleti torony középpontja szolgált. Egy másik különlegesség, hogy mivel magaslaton állt a komplexum, így 1830-tól onnan jelezték a déli harangszót, melynek hangja kilométerekre elhallatszott.

kepeslapmuzeum.hobbipark.hu-Gróf Vasquez Károly 1837 körül készítette ezt a rajzolt a Gellért-hegyen álló csillagvizsgálóról
Gróf Vasquez Károly 1837 körül készítette ezt a rajzolt a Gellért-hegyen álló csillagvizsgálórólFotó: kepeslapmuzeum.hobbipark.hu

Egyébként nemcsak kulturális, de politikai szempontból is fontos szerepet töltött be az épület. Tittel Pál igazgató széles körű ismertségének köszönhetően Deák Ferenc, Széchenyi István és Kazinczy Ferenc is megfordult a csillagdában. Sőt különböző alkalmakkor a városlakók is felkeresték az épületet. Akkoriban a Gellért-hegyen egy kápolna is állt: vannak olyan ábrázolások, melyeken azt látjuk, hogy az emberek az obszervatórium épületét körbeveszik, és úgy ünnepelnek.

Több helyen az olvasható, hogy a szabadságharc során az épületkomplexum jelentős sérüléseket szenvedett: 1849-ben a Buda visszavételére készülő magyar seregek az obszervatórium mellett állították fel a tüzérségi ütegeiket, és onnan lőtték a várvédőket. Az osztrákok is támadták őket, így a csillagvizsgáló is sok találatot kapott.

Várkapitányság NZrt./Kárász Karolina-A csillagda déli alapfalainak részlete
A csillagda déli alapfalainak részleteFotó: Várkapitányság NZrt./Kárász Karolina

– Komoly mentési munka folyt. Az igazgató elmenekült, de Albert Ferenc másodcsillagász biztonságos helyre hordta a műszerek egy részét. A megmentett berendezésekből láthatunk néhányat a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban, illetve a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. Sok iratanyag és eszköz viszont nyomtalanul eltűnt – tette hozzá Fullár Zoltán.

A régészeti irodavezető hangsúlyozta: nem igaz, hogy a szabadságharc után, a Citadella építésekor bontották le a csillagdát.

– Haynauék az 1850-es években arra törekedtek, hogy a nagyobb városoknál katonai erősségeket emeljenek. A Budát övező magaslatokra is terveztek néhányat, ám végül csak a Gellért-hegyen készült el a Citadella. Először le akarták bontani az obszervatóriumot, de a császár megvétózta ezt az ötletet.

Ábrázolások is bizonyítják, hogy a csillagda még állt, amikor megépült a Citadella, de a katonai vezetés folyamatosan lobbizott azért, hogy eltűnjön onnan. A helyreállítás ellenére az épület már nem volt alkalmas az újabb fejlesztésekre és a korszerűbb műszeres megfigyelésekre sem, így végül kiürítették, és 1870–71-ben lebontották.

Várkapitányság NZrt./Kárász Karolina-A csillagda déli alapfalainak részlete
A csillagda déli alapfalainak részleteFotó: Várkapitányság NZrt./Kárász Karolina

– Mire a Citadella felépült, a fellegvár gyakorlatilag elvesztette a katonai jelentőségét. Az osztrákok megfélemlítés céljából emelték, egy újabb forradalmi esemény idején a magaslatról ágyúkkal lőhették volna Budát és Pestet. 1894-ben, Kossuth temetésekor a nép több helyen is összegyűlt. Egy gyermek visszaemlékezéséből kiderül, hogy a Citadella ágyúréseit kinyitották, kitolták az ágyúkat a város felé, de azokat nem sütötték el. A század végén egyébként felmerült a csillagvizsgáló újjáépítése, de nem lett belőle semmi – mesélte a szakember.

– Eddig nem volt igény arra, hogy felkutassák a csillagda maradványait. Az 1960-as évekig folyamatos katonai jelenlét volt a Gellért-hegyen, itt volt a főváros legfontosabb légvédelmi pontja a rakétarendszer kiépítéséig. Azután turisztikai funkciókkal bővítették az épületegyüttest, de régészeti kutatást nem végeztek – fogalmazott.

Felmerül a kérdés, hogy a most megtalált falmaradványok alapján helyre lehetne-e állítani az egykori obszervatóriumot. Fullár Zoltán szerint az alapok már nem felelnének meg a kor követelményeinek, sőt az újjáépítéssel elpusztítanánk a régi emlékeket is. És persze a Svábhegyen működő csillagvizsgáló miatt szükségtelen is lenne.

Fotó: Várkapitányság NZrt./Kárász Karolina
Kapcsolódó cikkek

Szavazás

Ön hallott már a Gellért-hegyi csillagdáról?


A következő években megújul a Citadella

Kelták és rómaiak a Gellért-hegyen

A feltárás is bizonyította, hogy a Gellért-hegy régészeti szempontból érdekes terület. Fullár Zoltán, a Várkapitányság szakembere azt is elmondta, hogy a vaskorban jelentős kelta település volt a magaslaton, később pedig, a török korban egy kisebb erőd is állt a Gellért-hegyen, ezeknek azonban nem sok nyomuk maradt. A most megtalált néhány kelta és török kori lelet mellett azonban érdekes felfedezés a Tacitus császár idejéből származó pénz, korábban ugyanis nem találtak római jelenléthez köthető emléket a magaslaton.

Várkapitányság NZrt./Kárász Karolina-Tacitus császár korából származó római pénz
Tacitus császár korából származó római pénzFotó: Várkapitányság NZrt./Kárász Karolina

Az uralkodó mindössze kilenc hónapig uralkodott, így azt is tudni lehet, hogy az érem 275–276 között készülhetett. Az viszont nem derült ki, hogy volt-e itt római település vagy csak megfigyelőpontot hoztak létre. A mostani feltárás során éppen a XIX. századi csillagvizsgáló keleti tornyának helyét lokalizálták a szakemberek, amikor előkerült egy légvédelmi ágyú talpa is.

Várkapitányság NZrt./Kárász Karolina-Első világháborús légvédelmi ágyú talapzata
Első világháborús légvédelmi ágyú talapzataFotó: Várkapitányság NZrt./Kárász Karolina

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kollégái megállapították, hogy az eszköz egy I. világháború idején készült ütegé, mely valószínűleg csak a nagy háború után került a Citadellába, mivel 1914 és 1918 között nem volt szükség légvédelemre a fővárosban.