Magyar vér csörgedezik a brit királynő ereiben
Száva Enikő | 2021.01.17. | Aktuális

Magyar vér csörgedezik a brit királynő ereiben

Erdélyi származású II. Erzsébet királynő ükanyja, készül az életrajza.

Székelyföldi kutatók dolgoznak azon, hogy többet tudjunk meg a brit királynő magyar felmenőiről, mert bizony II. Erzsébet uralkodónő ereiben magyar vér is csörgedezik. Az erdőszentgyörgyi születésű világszépség, Rhédey Klaudia (Rhédey Clodina Zsuzsanna) neve nem tűnhet el nyomtalanul, hiszen leszármazottai a mai napig viselik az angol koronát: fia, Teck hercege angol hercegkisasszonyt vett feleségül, közös gyermekük, Mária hercegnő V. György angol király hitvese lett, ma az unokájuk ül a trónon, vagyis II. Erzsébet Rhédey Klaudia grófnő ükunokája.

Még az idén elkészül Rhédey Klaudia székelyföldi születésű magyar grófnő német nyelvű naplójának fordítása, a tervek szerint a brit királynő ükanyjának sajátkezű feljegyzései, illetve a feltárások eredményei alapján összeállított életrajza közös kötetben fog megjelenni. A kutatók a grófnő szülővárosában, az Erdőszentgyögyön létrehozott múzeum anyagának gyűjtésekor bukkantak a naplóra, amikor a történeti kutatásokat kiterjesztették a Württemberg-ház levéltárára. A stuttgarti levéltárban őrzött, 1833–1839 között napi rendszerességgel vezetett naplóban egy visszaemlékezés is olvasható, amely a grófnő gyerekkorára, erdőszentgyörgyi és kolozsvári tartózkodásaira, az első bécsi útjára és Alexander Württemberg herceggel való találkozására vonatkozó információkat tartalmaz. Fehér János művészettörténész elmondta, zajlik a napló szövegének átírása, kiértékelése, feltárják a benne szereplők, köztük a bécsi udvar magas rangú személyeinek kilétét, így árnyalódhat a köztudatban élő Klaudia-kép, és valószínűleg bővül az erdőszentgyörgyi kastélymúzeumban nyílt Mysteria Residentiae Rhédey elnevezésű kiállítás is.  

 Mindent elsöprő romantika után tragédia

Komáromy András történész szerint a Rhédeyek múltja három évszázadon keresztül forrt össze Erdély történetével, a főnemesi család gyökerei az egyik legkiterjedtebb Árpád-kori eredetű nemzetségig, Aba Sámuel királyig vezethetők vissza. Nagyrédei János 1466-ban címerlevelet kapott Mátyás királytól, de a család fénykora Rhédey Ferenc végvári kapitánnyá válásával kezdődött, akit Bocskai István a szabadságharcban szerzett érdemei elismeréseként 1606-ban Erdély főurai közé emelt, és akinek később hűséggel és megbízhatósággal sikerült hatalmas birtokokat szerezni. A történelem sorsfordulói a Rhédeyeket sem kímélték, a család a XIX. századra egyre inkább elszegényedett, szürkeségbe süllyedt. A család erdélyi ága I. Rhédey Jánostól származik, aki 1639-ben telepedett le Erdélyben, az erdőszentgyörgyi birtokot és kastélyt Bethlen Gábortól kapta. Közel kétszáz évvel később, 1812-ben ebben a főúri lakban látta meg a napvilágot Rhédey Klaudia, szülei, gróf Rhédey László és Inczédi Ágnes bárónő akkor még nem sejthették, hogy negyedik, de egyetlen életben maradt gyermekük évszázadokra a köztudatba vési a Rhédey nevet. Három gyermekük korai halála miatt a szülők aggodalommal követték cseperedő kislányuk minden lépését.

Johann Nepomuk Ender: Rhédey Claudia, 1831-
Fotó: Johann Nepomuk Ender: Rhédey Claudia, 1831

A bájos kis Klaudia legendás szépségű, kifinomult, művészetekhez értő hölggyé serdült, akit nemes szívű hajadonként ismert meg az erdélyi nemesség. Amint betöltötte 18. életévét, meghívást kapott I. Ferenc császár és király bécsi udvarába, a báli szezonra. A magyar grófkisasszony szépsége sok délceg úrfit lenyűgözött, hamarosan fél Bécs a lábai előtt hevert. A jóvágású Sándor Pál Lajos (Alexander) württembergi herceggel egy udvari bálon találkozott, a fiatalok a szóbeszéd, de a grófkisasszony naplója szerint is azonnal egymásba szerettek. A lánykérés nem is váratott magára, de a morgantikus házasság tervét sem Bécsben, sem Erdélyben nem fogadták örömmel, a királyi család rangon alulinak tartotta a frigyet, míg a büszke Rhédey László gróf elképzelni sem tudta, hogy olyan házasságra adja áldását, amelyben egyetlen lánya nem kapja meg a megfelelő tiszteletet, ráadásul a herceg magyarul sem tudott. A fiatalok viszont egy év után is tántoríthatatlanok voltak, így a Württemberg család kompromisszumot ajánlott: eltekintenek a reguláktól, ha a herceg lemond születendő gyermekeinek trónutódlási jogáról.

Moritz Michael Daffinger: Rhédey Claudia, 1833-
Fotó: Moritz Michael Daffinger: Rhédey Claudia, 1833

Öt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy olvadni kezdjen a jég, és a frigyet mindkét család elfogadja, a herceg megtanult magyarul, egyedüli férfiutódként viselhette a Teck hercege címet, Klaudia pedig megkapta a Hohenstein grófnéja titulust. A párnak hat év alatt három gyermeke született, a boldogságnak viszont egy lesújtó tragédia, Klaudia hirtelen halála vetett véget. Az ok még feltáratlan, a szóbeszédek szerint a várandós Klaudia a Grazban tartózkodó férjéhez tartott, útközben elvetélt, ennek következményeibe halt bele, más források szerint a kocsi felborult, Klaudia pedig pár nap múlva belehalt sérüléseibe, de van olyan változat is, amely szerint a grófnő lovas balesetben halt meg. Utolsó kívánsága szerint szülőfalujában, Erdőszentgyörgyön temették el, 1841. október 12-én helyezték örök nyugalomba abban a Rhédey-kastéllyal szemben álló kis templomban, amelyben közel harminc évvel korábban megkeresztelték. A legenda szerint Sándor herceg maga vezette a gyászfogatot, amely ezer kilométerről szállította haza rajongásig szeretett felesége földi maradványait. A síron túl is hűséges herceg nyolcvanévesen hunyt el, végakarata szerint felesége bebalzsamozott szívét is a koporsójába helyezték.

A Windsor és a Rhédey család összefonódása

Elsőként talán 1893-ban figyelt fel a közvélemény a Windsor-ház magyar felmenőire, a Vasárnapi Újság akkor ébresztette rá olvasóit arra, hogy Rhédey Klaudia révén Teck Mária brit hercegnő magyar származású: „A Teck Viktoria herczegnő házassága alkalmából felújult érdeklődéssel fordulunk az ősi, hazánk történetében egykor oly kiváló szerepet vitt Rhédey család felé, a melyből Klaudia, Württemberg herczegné is származott, kinek unokája most a leendő angol trónörökös nejévé lett” – írták. Azóta ezrek vezetik végig a családfát, hogy meggyőződjenek arról, valóban magyar felmenői is vannak a brit királynőnek.

Sándor Pál Lajos württembergi herceg és Rhédey Klaudia grófkisasszony házasságából három gyerek született, a két lány mellett egy fiú, Ferenc, pontosabban Franz Paul Karl Ludwig Alexander (1837–1900), aki apai ágon örökölte a Teck hercege címet, így feleségül vehette a királyi családból származó Mária Adelaida cambridge-i hercegnőt. A párnak négy gyermeke született, köztük Mária (1867–1953), a későbbi V. György brit király hitvese, ő tehát Rhédey Klaudia unokája volt. Teck Máriát Albert walesi herceg jegyezte el, de ő korán elhunyt, ezért V. György brit király vehette feleségül. Hat gyermekük közül Albert fiuk VI. György (1895–1952) néven vált az Egyesült Királyság királyává, India uralkodójává, ő Klaudia dédunokája. Albert 1923-ban feleségül vette Elizabeth Bowes-Lyont, azaz Erzsébet (anya)királynét, két lányuk született, Erzsébet és Margit, tehát II. Erzsébet brit királynő Rhédey Klaudia ükunokája. A Rhédey család a XIX. század végére férfiágon kihalt ugyan, de Klaudia leszármazottait ily módon nem lehet megkerülni. 

MTI.-Erdőszentgyörgy látképe a Rhédey kastéllyal és a templommal, ahova Rhédey Klaudiát temették.
Erdőszentgyörgy látképe a Rhédey kastéllyal és a templommal, ahova Rhédey Klaudiát temették.Fotó: MTI.

Rhédey Klaudia emlékezete

A brit királyi család történetének népszerűségéhez minden bizonnyal hozzájárul a rendkívül izgalmas, korrajznak is nevezhető televíziós dráma, a The Crown (A korona) című angol–amerikai sorozat. A királynő magyar származású elődje ugyan nem tűnik fel a filmben, de unokáját, Teck Mária öreg királynét hitelesen alakítja Eileen Atkins színésznő az első évadban. És ha a járvány idején kellően felcsigázta érdeklődésüket az angol uralkodói család múltja, akkor érdemes felvenni a nyári bakancslistára Erdőszentgyörgyöt, amelynek középkori eredetű református templomában nyugszik Klaudia, akinek sírja fölé unokája, Mary Victoria tecki hercegnő 1905-ben állíttatott márvány emléktáblát. Károly walesi herceg, a brit korona várományosa 2010-ben látogatott el Erdőszentgyörgyre, hogy lerója tiszteletét szépanyja nyugvóhelyénél, és többször hangoztatta, hogy büszke magyar őseire. A templommal szemben álló, barokk stílusú Rhédey-kastélyt nem érdemes kihagyni, az inkább palotára emlékeztető főúri lakban 1935 után állami hivatalok működtek, az ingatlan nemrég még iskolaként szolgált, a 2000-es évek elején elkezdődött a felújítása, és tavaly év elején már számos külföldi vendég is megfordult az öt termet kitöltő múzeumban. A kisváros önkormányzatának uniós pályázati finanszírozással sikerült olyan kiállítást létrehoznia, amely multimédiás eszközökkel, interaktív módon idézi meg az ikonikus grófkisasszony romantikus élettörténetének jelentős mozzanatait. A franciakertet, a sétányokat, a gondosan nyírt bokrokat hiába keressük, a kastélykert helyén ma parkoló áll, de az erdőszentgyörgyieknek két másik tervük is megvalósulni látszik: szintén uniós forrásból állítják vissza az egykori kastélykertet és rendezik a kastély előtti teret, hogy vonzó környezetben fogadhassák a látogatókat.

Fotó: nlc.hu
Galéria

Kapcsolódó cikkek

Ajánló | Könyv
Dánielné Lengyel Laura: Rhédey Claudina

Ferenc császár és hitvese az 1830. év farsangjára a ma­gyar­országi és erdélyi arisztokráciát is elvárta Bécs városába. A "küküllő-parti kis paradicsomban", az erdőszentgyörgyi kastélyban egy karcsú, eszes, ne­mes szívű leány, Claudina készül izga­tot­tan a nagy alkalomra. A bálon aztán feltűnően sokat keringőzik Sándor württembergi herceggel. A vonzalomból szerelem, a szerelemből házasság lesz, mialatt Metternich irányítja a birodalom ügyeit, a sápadt, szép szőke herceg, Napóleon fia nem találja helyét az udvarban, Goethe Dickens novelláit dicséri, aszínpadon Laborfalvy Róza arat sikereket, míg Toldalaghy Miklós gróf diplomata karrierje egyre magasabbra ível. Dánielné Lengyel Laura regénye lebilincselő korrajz a Habsburg Birodalom talán legérdekesebb korszakáról. Rhédey Claudina híre, neve nem múlt el nyomtalanul. Utódai máig viselik az angol koronát. A szigetországban nevelkedett fia, Teck hercege angol hercegkisasszonyt vett nőül. Gyermekük, Mary hercegnő lett V. György angol király ­felesége. Ma az ő unokájuk ül az angol ­trónon... II. Erzsébet a világszép magyar grófnő, Rhédey Claudina ükunokája.