Thököly Imre lovasportréja
Walczer Patrik | 2020.11.11. | Aktuális

Régi ritka

Megelevenedik a magyar történelem. Ezer újkori metszetet tett digitális közkinccsé az Országos Széchényi Könyvtár.

Ezer újkori metszetet tett digitális közkinccsé az Országos Széchényi Könyvtár a Régi ritka oldalon. Elsőként gróf Apponyi Sándor bibliofil gyűjtő különleges metszetgyűjteményének mintegy ezer darabját tekinthetjük meg. A Zrínyi Miklós költő, hadvezér halálát ábrázoló alkotástól kezdve a portrékig, a csatajelenetekig megannyi érdekesség várja az érdeklődőket.

Hazánk történelmére bármit mondhatunk, csak azt nem, hogy unalmas lenne: dicső és kevésbé fényes korszakok váltották egymást, nagy királyok foglalhatták el az uralkodói széket. Emellett ha a török hódoltság idejére is gondolunk, akkor eszünkbe juthat, hogy nemzetünknek az elmúlt évszázadokban megannyi traumát kellett átélnie. Ezek a fontos események nagy nyomot hagytak életünkben, és inspirálták a különböző művészeti ágak jeles képviselőit is, alkotásaik pedig ma jelentős értéket képviselnek.

Magyarország nemzeti könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) elkötelezett abban, hogy az általa őrzött kulturális kincseket digitális formában elérhetővé és bárki által böngészhetővé tegye. A Régi Nyomtatványok Tárának anyagából épülő és folyamatosan gazdagodó Régi ritka című digitális adatbázisában például számos különleges dokumentumot tekinthetnek meg az érdeklődők.

Az OSZK elsőként a bibliofil gyűjtő, gróf Apponyi Sándor (1844–1925) jelentős történeti forrásértékkel bíró metszetgyűjteményének mintegy ezer darabját tette virtuális közkinccsé. Az intézmény tájékoztatása szerint a XVI. századtól egészen a XIX. századig terjedő időszak magyarországi eseményeinek külföldi recepcióját felvonultató gazdag grafikai anyag egy részét a gróf saját metszetgyűjteménye, másrészt pedig a világszerte ismert Hungarica-könyvgyűjteménye adja.

A Régi ritka című adatbázist böngészve több olyan dokumentumra is rálelhetünk, melyekről egyenként sokat hallhattunk a történelemórákon. A honlapon rögtön ízelítőt is kaphatunk a gyűjteményből, így láthatjuk, hogy portrék mellett várakról, csatajelenetekről, ostromokról, illetve a kor híres eseményeiről készült metszetek is helyet kaptak a portálon.

Lehetőségünk van arra is, hogy az összetett kereső révén például a török hódoltság idején lezajlott nagy ütközetekre is rákeressünk. Roppantul meglepett, hogy az 1683-as párkányi csatáról például több metszet is készült. Ha bővebben is érdekel, hogy mit ábrázol a dokumentum, akkor egyszerűen csak rá kell kattintanunk a képre, és máris elolvashatjuk, hogy ki volt a készítője, mi szerepel rajta, de a pontos égtájmegjelölést is tartalmazza az adatbázis.

Az OSZK tájékoztatása a magyar vonatkozású darabok esetében a fő hangsúly a XVI. század első felétől a XVIII. század elejéig tartó szakasz képes forrásanyagán van, ebből az időrendi megoszlásból egyenesen következik az is, hogy a lapok túlnyomó részben fametszet-, rézmetszet- és rézkarctechnikával készültek.

A gyűjtemény több érdekességet is tartalmaz: a szemfülesebbek rátalálhatnak arra az egyetlen példányban ismert fametszetre, mely I. Miksa magyar királyt, hadvezérét, a német származású Schwendi Lázárt, valamint Thury Györgyöt, a híres végvári vitézt együtt ábrázolja. Egyébként ez a példány a XVI. századi törökellenes kezdeményezések propagandacéljait is szolgálta.

Fontos az is, hogy a metszetekről készült digitális felvételeket jó minőségben és szabad licenc alatt publikálják, ezáltal a Fortepanhoz hasonlóan a forrás megjelölésével bárki letöltheti és felhasználhatja azokat.

A Régi ritka digitális tartalomszolgáltatás nem csak metszeteket tartalmaz. A Blog nevű rovatban régi könyves tartalmakba is belelapozgathatunk, az OSZK egykori és jelenlegi munkatársainak tollából érdekességet olvashatunk. A Mit árul el…? alcímű sorozat azt mutatja be, hogy egy-egy dokumentum részlete mi mindent árul el arról a korszakról, amelyben született.

A Régi ritka című adatbázis a jövőben tovább bővül majd. A szolgáltatás nemcsak a történelem kedvelői számára nyújthat kellemes perceket, de az iskolásoknak az egyes korszakok pontosabb megértéséhez is segítséget nyújthat.

Fotó: https://regiritka.oszk.hu/
Névjegy
Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

Az 1802-ben alapított Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) hazánk nemzeti könyvtára, mely hagyományos, illetve digitális módon is őrzi és közvetíti a magyar kulturális örökség dokumentumait. Az intézmény egyik fő küldetése, hogy közvetlen hozzáférést biztosítson a saját, valamint a központi nyilvántartások koordinátoraként más intézmények gyűjteményeihez. Másrészt a nemzeti könyvtár a forrásértékű alapkutatásoknak és az ezekre épülő tudományos igényű értékelő munkáknak egyik gyűjtőpontja, továbbá az OSZK aktív kapcsolatot ápol a határon túli magyar könyvtárakkal is. Céljai között szerepel az állomány megóvása, a gyűjtemény teljesebbé tétele, tudományos intézményként pedig a gyűjtőkörbe tartozó kulturális javak kutatása, feldolgozása, rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele is. (Forrás: oszk.hu)


Kapcsolódó cikkek

Régi Ritka