Somlyó György: Rámpa – könyvajánló
Walczer Patrik | 2021.01.10. | Aktuális

Somlyó György: Rámpa – könyvajánló

A józsefvárosi pályaudvaron egykoron egy rámpán keresztül vezetett az út a halálhoz.

Mi minden juthat eszünkbe egy rámpáról? Valahonnan valahová elvezet, összeköthet két utcát vagy közteret, de el is választhat egymástól dolgokat. A józsefvárosi pályaudvaron évtizedekkel ezelőtt, egy borús, ködös őszi napon egy rámpa éppen az életet és a halált elválasztó emelkedőt testesítette meg. Budapest búcsúzni kényszerült megannyi lakójától, akiknek egyetlen mentsvára a védlevél volt. Vitathatatlan, hogy a holokauszt utolsó felvonása zajlott le aznap a főváros szívében.

Ordibálás, kígyózó sorok, araszoló embertömeg, folyamatosan megtelő marhavagonok és a peronon álldogáló csendőrök testesítették meg az embertelenséget. A deportáltaknak már nincs nevük, a halálvonattal egyszerűen kiírják őket a történelemből. Dolgos emberek, célokkal teli polgárok vesztek ily módon oda. De vajon mit élhetett át az apa, ki fiát csak a zsúfolt vagon ablakának rácsán keresztül érinthette meg? Vajon a nagyapa elégedetten pillantott vissza élete remekművére az állomáson, ahol a csatornák az ő keze nyomát viselik? A rámpán állva végül bebizonyosodik: az élet sokszor egy papíron múlik.

Somlyó György Rámpa című önéletrajzi regénye tökéletesen visszaadja 1944. november 28-ának a hangulatát. A nácibarát Szálasi-kormány utolsó deportálási akciójával kapcsolatos személyes élményeit négy évtizeddel később írta meg. A narrátornak köszönhetően apró, jelentéktelennek tűnő gondolatok, a rámpán várakozók reakciói, a peron kockái között árválkodó sárga fűcsomó adja vissza leginkább annak a szomorú napnak és a második világháború szomorú mindennapjait. Egy kötet, melyet Kertész Imre híres műve után nyugodtan nevezhetnénk a „második Sorstalanságnak”.

Hol olvashatom el a könyvet? A Digitális Irodalmi Akadémia jóvoltából ingyenesen IDE KATTINTVA olvashatjuk el a könyvet!

Így vélekednek az íróról:

„Somlyó fáradhatatlanul ír, napról napra lép tovább, nem ölti magára a »nagy öreg« maskaráit, ellenkezőleg: szinte élete végéig egy örökifjú faun könnyed varázsát árasztotta. Művészete egyfajta mérlegszerepet tölt be; kétségtelen, hogy az elmúlt tizenöt évben az ő versei kínálták az egyik legmélyebb létértelmezést” – írta Báthori Csaba a Litera.hu-n Somlyó halálakor.

Így vélekednek a műről:

„Somlyó György Rámpa című műve a magyar holokausztirodalom feltehetően egyetlen tudatregénye, amely úgy viszi színre a költő megkettőzött alakjában a túlélés ambivalens tudatát, hogy a holokauszt esztétikai ábrázolása az önéletrajzi alany saját élményeinek összefüggésében nyeri el epikai hitelét.” Horváth Péter, MMA Lexikon

Ezt gondolja egy olvasó a műről:

Egy olvasó szerint a Rámpa rendkívül gondolatgazdag regény, amelyet méltatlanul elfeledtek. 

„Nem tudom, olvasta-e Kertész Somlyó regényét, és ha igen, mit gondolt róla. Érzésem szerint sokáig elvitáztak volna a témán. De mindkettejükben ugyanazt a szűnni nem akaró keresést, kérdezést, reflektáló hajlamot látom, amely bármennyit is írna az ember, és bármennyire is folytatná folytathatatlan életét, állandóan érezteti: NINCS VÉGE” – írta egy másik Somlyó-rajongó a moly.hu-n.

Idézet a könyvből:

„Itt állok a rámpán innen sorakozó oszlopban, igyekeztem jó hátra maradni. Hogy ne kerüljek hamar sorra. Hogy minél később kerüljön rám a sor, s a rám kerülő sor sorsomat eldöntő pillanatára. Amikor majd kiderül, hogy ittlétem – nem filozófiai értelemben, nem e világi létem, csak a rámpán inneni létem – voltaképpen látszat, és a valóságban (ha van több valóság, s természetük közt különbséget lehet tenni) a rámpán túliakhoz tartozom. Mint ahogy érzésem szerint mindenképpen hozzájuk tartozom. De nekem mégis van ilyen, hacsak látszatra is, bár ez a kezemben lévő látszat teljesen a valódiság alakját őrzi, és csak ott fog kiderülni, ha rám kerül a sor, hogy minden látszata ellenére… Most mindenesetre nekem is van, mint a velem egy oszlopban állóknak. Igyekeztem hátrahúzódni, hogy ez a látszat minél tovább tartson. Most már nekem is van. Tetszés szerint kitölthető. Biankó csekk. Élet vagy halál? Ki tölti ki?” 1. fejezet

Fotó: Balaton.hu
Névjegy
Fotó: PIM

Somlyó György (1920–2006) Kossuth-díjjal és többször József Attila-díjjal is elismert magyar költő, író, esszéíró, műfordító. Édesapja Somlyó Zoltán volt, aki a Nyugat első nemzedékének tagja volt, sőt Somlyó György fiatalkorában szintén oda tartozott. Jó kapcsolatot ápolt a XX. századi magyar irodalom nagy alakjaival, köztük Radnóti Miklóssal, Kosztolányi Dezsővel és József Attilával is. 1946-ban francia ösztöndíjjal került a Sorbonne egyetemre. Hazatérése után dolgozott a Nemzeti Színháznál dramaturgként, a Hunnia Filmgyárnál lektorátusvezetőként, az 1956-os forradalom és szabadságharc előtti években a Magyar Rádió Irodalmi Osztályának vezetője volt. Éveken át élt és alkotott Franciaországban: 1965-ben megjelent első francia fordítású verseskötete, a Souvenir du Présent, a következő esztendőben megalapította az Arion nevet viselő többnyelvű irodalmi almanachot, amelynek 1987-ig a főszerkesztője is volt.


Kapcsolódó cikkek

Szavazás

Ön olvasta már Somlyó György: Rámpa című regényét?


Bezárták a józsefvárosi pályaudvart

A józsefvárosi pályaudvar egykor fontos szerepet töltött be, a MÁV első fejpályaudvaraként helyezték üzembe 1867-ben, a kiegyezés évében. Miután megnyitották a Keleti pályaudvart, több évtizeden keresztül kizárólag teherpályaudvarként működött, majd 1936-tól kezdve a személyszállításból is kivette a részét. Az utolsó személyvonat 2005. december 11-én hagyta el az állomást, és 2005. december 10-én bezárták a pályaudvart.