Újramesélt irodalom
Mizser Fruzsina | 2021.03.07. | Aktuális

Újramesélt irodalom

A képzelet varázslatos termékeiben megjeleníteni bármit szabad, és ez addig helyénvaló, amíg az nem válik aktuálpolitikai narratívák kubikosává.

2018-ban jelent meg Pat Barker kötete, a The Silence of The Girls (A lányok csendje), amely újrameséli az Iliászt – női szempontból. A regény szerint a mindenkori  férfitársadalom agresszív következménye a háború jelensége, a státusszimbólumokért folytatott örökös harc, amelyben a nők nem többek puszta tárgyaknál. A hőstörténetekben ugyanis a halandó asszonyoknak csak a siratás szerepe jut, csatában elhullott férjeik, odaveszett gyermekeik emlékéért. A könyvben Akhilleusz katonái a földig rombolják Briszéisz szülővárosát, de a féktelen pusztítás még jóval Trója ostroma előtt történik. Női sorsok és nehéz döntések mellett a narratíva a közösségen belül átélt magányosság témája köré szerveződik.

Penguin Books-A lányok csendje
A lányok csendjeFotó: Penguin Books

Az ötlet nem éppen új keletű: Euripidész, az ünnepelt antik drámaíró elhagyott, felégetett városok felé fordította tekintetét; Trójai nők című darabja a megözvegyült, sorozatos és kegyetlen erőszaktól szenvedő nők tragédiáját dolgozta fel. Minden éremnek két oldala van, mondaná Prótagorasz – ennek megfelelően a verziók gyártása, a szempontváltás bevett szokás az irodalomban, és szinte követelmény. A karakterkidolgozás gyakran eleve feltételezi egymással szöges ellentétben álló narratívák megjelenítését, már kivéve, ha az író az egysíkú és hamiskás történeteket kedveli.

Annyi kijelenthető a mélyen tisztelt és nagy múltú artes liberales nevében, hogy a képzelet varázslatos termékeiben megjeleníteni bármit szabad, és ez addig helyénvaló, amíg az nem válik aktuálpolitikai narratívák kubikosává. Hogy a KÁNON – csupa nagybetűvel –  éppen mit tart elfogadhatónak, soktényezős. Példának okáért, bár a XIX. század óta nem szívesen ábrázolják Európában a görög orgiák világát, mégis nyugodt szívvel elmondható, hogy a homoszexuális viszonyok a hellén világban egyáltalában nem váltottak ki semmiféle meghökkenést – míg ma azért bőven akad konfliktus a téma körül. 

Kanyarodjunk Keletre! Kamel Daoud algír újságíró 2015-ben történelmi szempontból mesélte újra Camus klasszikusát, a Közönyt. A The Meursault Investigation Harunt, Meursault arab áldozatának fivérét szólaltatja meg, aki mindössze hétéves volt bátyja halálának idején. A modern Algéria bővelkedik abszurdumokban, a mű mégsem a gyilkosság filozófiai indokoltságát és a világ értelem nélküliségét emeli központi elemévé, hanem az iszlamizmus és az állami deformációk által csorbított, lepusztult otthont – egy olyan gödröt, amiből valószínűleg a demokrácia segítségével sem lehet kimászni. A közös pont, hogy Harun számára az utcák épp olyan idegenek, mint Meursault számára hajdanán. 

Amazon-
Fotó: Amazon

Nem lehet kétségbe vonni az ilyen irodalom legitimitását. Egy problémát tematizálni kell, hiszen minél többször foglalunk új kontextusba valamit, annál érthetőbbé válik számunkra mint jelenség. A csúsztatás általában abban áll, hogy a kettőnél tovább nem gondolkodó kritikus tömeg számon kéri a sötétben tántorgó ógörög hősökön, hogy miért nem kapcsolták inkább fel a villanyt – máris minden megoldódott volna. A feminista kritika szempontjából is meg lehet ítélni az Odüsszeiát, deplatformizációnak azonban egy józan társadalomban nincs helye. Heléna szépsége már eleve nem egy objektum, a Párisz és közte fonódó szerelem (kölcsönhatás!) okozta a háborút, és a feleség semmilyen értelemben véve nem tulajdon. A trójai mondakörrel kapcsolatban játékba hozható a hübrisz, vagyis az emberi gőg: amikor az ember átlépi az istenek, a sors által neki szabott határokat, a bűnhődés elkerülhetetlen. Akhilleusz, Párisz, Helené és Menelaosz mind megküzdenek saját sorsuk súlyával. Az isteni ígéret felülírta az emberit, amikor Aphrodité odaígérte a hercegnek a legszebb asszonyt a földön. 

Az örökké érvényes történetek mindig azt tanítják: az ember gyarló, hibákat követ el, gyilkol, de mindennek megvan a maga következménye, és az események láncolatában (hívjuk bár történelemnek, a tények illúziójával dobálózva) semmi nem fekete-fehér. Ma ritka az erőltetett, előre eltervezett házasság – és persze már cinikusan csilingel valami odabent, mert ha jobban belegondolunk, azért annyira mégsem. Az érdekek és a hatalom, bár új köntösbe bújt, még most is maradt a régi. De ami még fontosabb, fel kell tenni a kérdést: a művészetek értéke jelen állás szerint tehát kizárólag a társadalmi konstrukciók ábrázolásában áll? Ha a művészet pusztán leíró jellegű, akár egy hivatali kartoték, akkor hol marad a derengés, az emberi jelenlét gyönyörű borzalmai?

Hogyan jutottunk el a szavak manapság látható túlpolitizálásáig? Túlzott történeti lamentáció nélkül adunk választ. Amikor a tapasztalati térre, amiben élünk, nem reflektálnak már az addig használt fogalmak, természetes, hogy változtatunk vagy teljesen kidobunk korábbi paradigmákat. De a jelentést mindig egy negáció adja: létezik kizárás, ami nem agresszív kirekesztés, hanem konstruáló erő. Ember és nem ember – veszélyes fogalompár, de tudjuk, honnan jött és mi lett a következménye. Akár Koselleck, akár Derrida felől gondolkodunk: az univerzális szavak mögött egy szemantikai érvelési struktúra van. Minél semlegesebb önmagában egy fogalom, annál könnyebben kisajátítható, hiszen fel kell tölteni valamivel. Figyelmeztetni kell magunkat: innen már csak egy lépés az a megannyi hamis ideológia, amivel emberek millióit taszították nyomorba olyanok, akik talán valaha nagyon is jól értették a szavak fontosságát.

Pexels-Az első szó leírása előtti pillanat
Az első szó leírása előtti pillanatFotó: Pexels

Ezt a történetet például érdemes lenne újra meg újra elmesélni.