A cipszer-tragédia
Ménes Attila | 2020.10.18. | Irodalom

A cipszer-tragédia

Kováts Judit Hazátlanok című regénye idén jelent meg a Magvető Kiadó gondozásában. A könyvet a második világháború utáni kelet-közép-európai német kisebbséggel szemben elkövetett emberiségellenes bűnök ihlették. 

A mű már megjelent Németországban. Ebből az alkalomból beszélgettünk a szerzővel.

– Eredeti foglalkozása történész és levéltáros. Hogyan vált tudósból szépíróvá?

– Nincs akkora távolság a kettő közt, mint hinnénk. Levéltárosként a reformkor a kutatási területem, de a közelmúlt történelme is érdekelt, a második világháború és amit utána el kellett szenvedniük a civileknek. Családi vonatkozásokat is említhetek. Édesanyám már nagyon beteg volt, ezért elhatároztam, hogy feljegyzem a fiatalsága emlékeit. Kerestem más rokonokat, főleg nőket, akik átélték az ostromot és utána a szovjet megszállást, s elkezdtem velük riportokat készíteni. Megdöbbentő volt, mennyi nő élt át nemi erőszakot, amelyet a Vörös Hadsereg katonái követtek el. Ezeket a beszámolókat felhasználva írtam a Megtagadva című első regényemet 2012-ben.

– Ez a téma az én családomat is érintette. Egy szakasznyi orosz katona megerőszakolta egyik nagynénémet, aki aztán soha többé nem tudott fölkelni az ágyból, és néhány évre rá bele is halt a gyötrelmekbe.

– Ilyen esetek százezerszámra fordultak elő Magyarországon a szovjet offenzíva során.

– Ezt honnan lehet tudni?

– Sokat elárulnak a levéltári dokumentumok. Abban az időben rémületes módon megugrott az abortuszkérelmek és a nemi betegségekkel orvoshoz forduló nők száma.

– Új regénye, a Hazátlanok a cipszerek, vagyis a szepességi német kisebbség háború utáni hányattatásáról szól. Mit lehet róluk tudni?

– Közvetlenül a második világháború után a kelet-közép-európai, tizenkét és fél milliós német kisebbség kilátástalan helyzetbe került. Bűnbakként bántak velük, el kellett hagyniuk az otthonaikat. Ez nemcsak a katonakorú férfiakra vonatkozott, akiket a Harmadik Birodalom szolgálatába kényszerítettek. Ők csak a kisebbség kisebbségét alkották, s őket is erőszakkal sorozták be a Waffen SS kötelékébe. A túlnyomó többség, csecsemőktől az aggastyánokig semmilyen szerepet nem játszott a háborúban, ártatlanok millióiról beszélünk. Sokuk szenvedett ugyanolyan pogromoktól is, mint a zsidó lakosság, tömeggyilkosságok áldozataivá váltak.

– Talán provokatív a kérdés, de szeretném tudni, gondolt-e arra, hogy már beforrt sebeket tép fel, hiszen itt józan ésszel felfoghatatlan, milliókat érintő tragédiák történtek.

– Adorno híres képtilalma adja meg erre a választ. Szerinte tilos az emberi szenvedés ábrázolása, mert a műalkotás egy párhuzamos valóságot hoz létre, ami megcsúfolhatja az áldozatok emlékét. Paradox módon Adorno ugyanakkor azt is állítja, hogy a művészet az egyetlen autentikus emlékezeti forma. Ezt az ellentmondást én úgy próbáltam feloldani a regényemben, hogy patikamérlegre tettem a borzalmakat: mi az, amit leírhatok és mit nem? Végül több szörnyűséget, tragédiát, sőt, tömegmészárlást hallgattam el, mint amennyit megírtam

– Miután a hétszáz éve a Szepességben letelepedett németséget bevagonírozták, majd Németországba deportálták, mi lett a sorsuk?

– A szövetségesek által szétbombázott Németországról beszélünk, ahol ennyi ember számára egyszerűen nem volt hely. A városok romokban álltak, a parasztgazdaságok megteltek menekültekkel, ezerlelkes falvakba hat-hétszáz földönfutót telepítettek. De ezzel korántsem volt megoldva a probléma. Más megoldás nem lévén, kinyitották az elnéptelenedett koncentrációs táborokat, és ezekben, például Dachauban helyezték el a sokaságot. A menekültekkel szemben erős ellenérzést táplált a német lakosság. Nem tekintették őket elég jó németeknek, hiszen fél évezrede vagy annál is régebben éltek már Csehszlovákiában, Romániában, a Baltikumban és a délszláv térségben. Az a mondás járta, hogy három csapás sújtja a kivérzett Németországot: a vaddisznók, a krumplibogarak és a menekültek.

– A Hazátlanok egy fiatal lány, a késmárki születésű Lili szerelmi története is, és végkicsengésében derűlátó.  

– Lilinek német származása miatt bujkálnia kell a partizánok elől, sokáig tehetetlenül sodródik a történelem poklában. Hazátlanul küzd éhezéssel, betegséggel, családi tragédiákkal, mégis derekasan helytáll, s közben a humora és az életkedve sem hagyja el.

– Mi lett a sorsa ennek az elveszett generációnak?

– Ma már tudjuk, hogy ez a nemzedék kulcsszerepet vállalt Németország újjáépítésében és a demokratikus német identitás kialakulásában. Így az életük összegezve nevezhető akár sikertörténetnek is.

– Tragikus történelmi vonatkozásokat feldolgozó regényei elnyerték az olvasók tetszését. Hasonló témával foglalkozik jelenleg is?

– A tátrai folklórból merítek témákat, és meséket írok, ám ezek inkább a felnőtt olvasókat érdekelhetik majd.

 

Fotó: fortepan/Bauer Sándor
Névjegy
Fotó: szepiroktarsasaga.hu

Kováts Judit : Író, szerkesztő, eredeti foglalkozása szerint történész–levéltáros. Számos tudományos munkája – kötete, tanulmánya, szakcikke – jelent meg a XIX. századról, azon belül is a reformkorról. Elbeszéléseket, novellákat, tárcákat publikált különféle irodalmi folyóiratokban és portálokon.

Az „oral history” elkötelezett művelőjeként hosszú éveken keresztül készített életútinterjúkat nagyon idős emberekkel, akik még élő szemtanúként számoltak be a háborúról, a kommunista diktatúráról, a kitelepítésekről, a kényszermunkatáborokról, a kisebbségek jogfosztásáról és üldözéséről. Nem véletlen tehát, hogy regényeiben sorra-rendre a XX. század olyan kevéssé ismert történelmi traumáit dolgozza fel, mint a magyar nők sorsa a front és az orosz megszállás alatt (Megtagadva, 2012) vagy a kollektív bűnösséggel sújtott magyar és német kisebbség háború utáni szenvedéstörténete (Elszakítva, 2015 és Hazátlanok, 2019).

Kováts Judit vallja, hogy fontos feladatunk szembenézni a múltunkkal, és elfogadni azt a maga kettősségével; azzal, hogy a hőstettek, a bátor helytállás mellett ott vannak benne a bűnök, a gyávaság és az árulás is. Regényeinek szereplői nem hősök és nem mártírok, de hétköznapi kisemberek, akik akarva-akaratlanul a történelem sodrába kerülnek, részeseivé válnak. S a nagy kérdés, mely kimondva-kimondatlanul mindhárom regényében jelen van: egy sarkában kifordult világban van-e az embernek választása, van-e, lehet-e bármilyen csekély befolyása a sorsára, vagy a véletlen, az isteni gondviselés, netalán annak hiánya dönti el, hogy kiből lesz áldozat, és ki az, aki megmenekül.


Kapcsolódó cikkek